دستگاه اکسیژن ساز با اطلاعات تکمیلی

دستگاه اکسیژن ساز پزشکی AmcareMed می تواند اکسیژن خالص را برای انواع بیمارستان ها و کلینیک ها بطور مداوم تأمین کند. سیستم تولید دستگاه اکسیژن ساز پزشکی از فن آوری جذب نوسان فشار (PSA) برای جدا کردن اکسیژن از هوا استفاده می کند. تجهیزات کارخانه اکسیژن ما هوا را به عنوان ماده اولیه ، غربال […]

بخوانید...

دستگاه اکسیژن ساز PSA

اکسیژن سازهای Mentis M S-PSA 10/20/30/40/50 تولید اکسیژن از 3 تا 1000 نانومتر مکعب در ساعت با غلظت اکسیژن 95 + -1 درصد. (با خلوص 99٪ اکسیژن ساز  با خلوص بالا در صورت لزوم در دسترس است) در صورت تأمین برق و منبع هوای فشرده ، این ژنراتورهای قابل اعتماد اکسیژن می توانند… گازهای پزشکی […]

بخوانید...