آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

سریعا ذیل معالجه پزشکی قرار بگیرید. در صنعت ، پراکسید هیدروژن در غلظت های بالاتر به تیتر سفید کننده منسوجات، به تیتر جزئی از سوخت های موشک و به جهت تولید محصولات فوم و مواد شیمیایی آلی مورد استفاده قرار می­ گیرد. عامل این که آب اکسیژنه به جهت ضدعفونی کاربرد دارااست همین میباشد که پراکسید هیدروژن یک فعالیت سریع ضد باکتری داراست و در برابر طیف وسیعی از ویروس ها، مخمرها و قارچ ها موءثر است. باکتری ها، کاندیدا و ویروس ها مفید می باشد و از تشکیل پلاک و جینجیوایتیس پرهیز می کند(2). کشاورزان همینطور گزارش کرده اند که ورم پستان در گله ها کاهش مشاهده شده است. پراکسید هیدروژن، ماده ای شیمیایی که به شکل مایع بی رنگ تماشا می شود، در طیف وسیعی از محصولات نظافت و حفظ شخصی، همچون رنگ مو و سپید کننده، خمیر دندان و دهن شویه، پاک کننده های حمام و پاک کننده های لکه های لباسشویی استعمال می شود. این فعالیت را می بایست باطن یک حمام یخ انجام دهید. از همین ماده به جهت ساخت مواد منفجره مبتنی بر پراکسید آلی، نظیر پراکسید استون استعمال شده است. پراکسید هیدروژن در اکثر واکنش های خود مواد دیگر را اکسید می کند ، هرچند خویش به وسیله یک سری مخلوط مانند پرمنگنات پتاسیم اکسیده می شود. پراکسید هیدروژن حساس گرم شدن یا این که در حضور مواد مختلف ، به ویژه نمک های فلزاتی مثل آهن ، مس ، منگنز ، نیکل یا کروم ، به آب و اکسیژن مجزاسازی می شود. همین محصولات از مجموعه آنتراکینون نظیر ۲-اتیل آنترا هیدروکینون، حین واکنش اهمیت H در شکل وجود کاتالیست به اتیل آنتراکینون تغییر و تحول شرایط می دهد. حساس ترکیبات آلی خاصی ، پراکسید هیدروژن واکنش نشان می دهد. پراکسید هیدروژن ویسکوزیته ای بالاتر از آب دارااست و جرم آن حدود ۴۰ % از آب بیشتر است. اکسید کننده پراکسی مونوسولفات 1 درصد ضمن نگهداری ظرفیت در دست گرفتن پلاک کلرهگزیدین، رنگ را کاهش دیتا است(20). به عنوان ضدعفونی کننده تخته های گوشت (در نخست حیاتی سرکه تخته را تمیز نمایید. جهت تمیز نمودن آینه و سطوح شیشه ای به عمل برده می شود. وایتکس در برخی موردها خصوصا برای ضد عفونی کردن سطح ها می تواند جایگزین آب اکسیژنه علوم هشتم آب اکسیژنه باشد. آب اکسیژنه در پوست، ناخن و مو کاربرد دارد.