آنچه که قانون جاذبه و نحوه استفاده از آن در زندگی خود را?

[ad_1]

قانون جاذبه در میان کهن ترین قوانین جهانی. آن را فقط به معنی به تصویر می کشد که در هر شرایطی ما در زندگی ما هستند در نتیجه از آنچه ما فکر ما گذشته. افکار تسلط بر ذهن ما آنها را به آشکار در زندگی ما است. شرایط ما مردم ما با این روابط ما را پول ما را در خانه ما زندگی می کنند; این همه نتیجه از آنچه که ما فکر شده اند با کمی غلظت بیشتر و یا به سادگی گفت: آنچه که ما فکر شده اند بیشتر است. آیا شما تا به حال مشاهده شده زمانی که شما عصبانی یا نا امید در صبح آن اغلب اتفاق می افتد که تمام روز خود را بمکد. این “تمام روز را بمکد” یک پدیده است که اتفاق می افتد چرا که ما جذب آن صبح است.

چه قانون جاذبه?

قانون جاذبه اعتقاد یا نظریه که “مانند مانند جذب” و با تمرکز بر روی مثبت یا منفی افکار یکی می تواند در مورد نتایج مثبت یا منفی.

صحبت کردن در مدت کوتاهی من را تعریف قانون جاذبه در یک خط:

“آنچه که ما فکر می کنم ما آشکار”

آن ساده است. ما جذب در زندگی روزانه ما با ما افکار و احساسات است. برای مثال اگر ما نگه داشتن تفکر است که ما هیچ پول در بانک ما حساب ما خواهد بود با جذب “پول” در زندگی ما است. به طور مشابه اگر ما احساس افسرده با توجه به حجم کار و یا دیگر نگرانی ما خواهد بود استقبال بیشتر “افسردگی و اضطراب”. بنابراین ما با استفاده از این قانون جهانی تمام وقت آیا ما آن را می دانم یا نه. همه چیز اتفاق می افتد در زندگی روزانه ما هستند و با توجه به این قانون جاذبه است.

آنچه علم می گوید ؟

توماس Troward بود که در میان اسلحه های جدید فکر جنبش ادعا کرد که:

“فکر می کردم قبل از شکل فیزیکی و که “این اقدام از ذهن گیاهانی که در هسته است که اگر مجاز به رشد دست نخورده در نهایت جذب به خود تمام شرایط لازم برای بروز آن در بیرون قابل مشاهده فرم.”

بعد metaphysicians نیز پشتیبانی می کند وجود قانون جاذبه در زندگی روزانه ما است. پس از آن ورود کتاب “راز” به ارمغان آورد تا یک انقلاب بزرگ در جوامع و اعتقادات مذهبی. بنابراین قانون جاذبه خیلی بیشتر بازی ذهن خود را تنظیم کنید. اگر شما صمیمانه قادر به رعایت اصول قانون شما کشف خواهید کرد که شما می توانید هر چیزی در زندگی خود را که شما را دوست دارم برای رسیدن به.

چگونه به استفاده از قانون جاذبه:

به عنوان من به شما گفت که قبل از آن که “آنچه که ما فکر می کنم ما آشکار”. آنچه که ما در حال رفتن به نگه داشتن در ذهن ما و بر روی آن تمرکز ما در واقع آوردن آن در فرایند تجلی. با استفاده از قانون جاذبه بسیار آسان است اگر شما در حفظ اعتقاد خود را در افکار و تجسم. در اینجا من به شما تدریس خواهد شد که چگونه شما می توانید با استفاده از قانون جاذبه در زندگی خود را به دست آوردن هر چیزی که شما تمایل به رسیدن به. آن را فقط شامل سه مرحله است:

1. بپرسید

2. احساس

3. به

بپرسید:

اولین گام این است که تمایل به آنچه شما می خواهید در زندگی خود را. قطعا شما نمی توانید پول اگر شما برنامه ریزی شده به آن را دریافت. به طور مشابه, شما نمی خواهد برای تعطیلات در اسپانیا تا زمانی که شما آن را برنامه ریزی شده. بنابراین درخواست اولین گام به سوی استفاده از قانون جاذبه در زندگی خود را. نشستن یک قلم و کاغذ استراحت و فکر می کنم آنچه مورد نظر شما در زندگی خود را. نوشتن هر چیزی که به ذهن تان می آید که آیا این مقدار پول یک شریک زندگی خوب و یا هر… فقط توجه داشته باشید آن را بر روی کاغذ. هنگامی که شما آماده کرده ایم لیستی از رویاهای خود را (خواسته) در ادامه به مرحله بعدی است که “احساس”.

احساس:

هنگامی که شما آماده یک لیست از تمام خواسته های خود را به شما دستور داده اند ذهن خود را به آماده شدن برای رسیدن به. در حال حاضر شروع به احساس مانند شما همه چیز را در زندگی خود را که در آن تکه کاغذ (خواسته خود را توجه داشته باشید) و در حال حاضر سپاسگزار برای آن است. اگر شما نوشت که شما می خواهید مقدار زیادی از پول پس از حالا به بعد شروع به احساس مانند شما مقدار زیادی از پول را در حساب خود. که شادی در شما هنگامی که شما 100000 دلار در حساب خود را. احساس می کنم مثل شما یک شریک کامل در زندگی خود را و شما زندگی می کنند یک زندگی مرفه. بنابراین شروع به تصور کنید که شما باید دسترسی به همه چیز را که شما نوشته شده است که قطعه ای از کاغذ و احساس قدردانی برای این فراوانی است. آنچه در اینجا اتفاق می افتد که جهان شروع به گوش دادن به این سازگار افکار و تجلی فرایند به وجود می آید. بنابراین موضوع اصلی این مرحله است:

“چه شما می خواهید برای رسیدن به در زندگی خود احساس می کنید مانند شما در حال حاضر آن را داشته باشد”

دهد:

آخرین گام در تکمیل قانون جاذبه “به به”. وجود دارد یک اصل در کل این فرایند است که می گوید:

“در ادامه شما را بیشتر به شما به عقب بر گردیم”

پس از هر آنچه که شما باید در زندگی خود را. اگر شما می توانید شادی برای کسی پیش بروید. اگر شما پول آن را بدون هیچ گونه نگرانی در مورد مقدار. بسیاری از افراد در گیر در این مرحله و برخی از شک و تردید در ذهن خود و حق با آنها در آن است. به عنوان یک شخص مشترک ما فکر می کنیم که تقسیم کاری را کاهش می دهد. اما از آن است که در مقابل قانون جاذبه است. این قانون می گوید که اگر شما به چیزی به کسی که شما باید آن را به ضرب. سوال این است که “چگونه ممکن است؟” پاسخ بسیار ساده و منطقی است. طول دادن روند شما فکر می کنم مانند شما مقدار زیادی از چیزی می گویند پول خود را و شما را به برخی از پول به دیگران است. این احساس فراوانی مشتعل فرایند دوم که “احساس”. بنابراین زمانی که به احساس می کنید مانند شما در حال حاضر فراوانی از آن را و شما باید مقدار زیادی از آن. بنابراین ‘به’ فرایند کمک می کند تا در سفت کننده باور را که شما در حال حاضر مقدار زیادی از همه چیز.

این بسیار آسان است!!

این چیزی است که قانون جاذبه می گوید.. بپرسید احساس و به من بدهید. بنابراین چلیپا از این قانون نهفته در افکار خود را. افکار منفی را تا منفی شرایط و بالعکس. بنابراین شروع به استفاده از قانون جاذبه در زندگی خود را از هم اکنون به بعد. در ابتدا آن را برخی از زمان به کنترل افکار خود را و نگه داشتن آنها را مثبت اما به تدریج شما شروع به گرفتن بیش از افکار خود را و همه چیز را از شروع کار به عنوان قانون جاذبه را به عمل است. خود شما هستید که می توانید زندگی خود را تغییر دهید در حال حاضر و برای همیشه لطفا برای. پس پیش بروید و استفاده از این قانون و شاد باشد. موفق باشید.

با استفاده از قانون جاذبه در عرض چند ساعت.

[ad_2]