آیا شما یک رهبر خوب برای سازمان شما ؟

[ad_1]

رهبری چیزی است که یک بخش اساسی از یک جامعه است. مهم نیست که چه کشور شما هستند و یا آنچه کسب و کار شما تحقیق – کسی در حال رفتن به گام تا و شارژ کنند. اگر چه رهبران مورد نیاز در تمامی بخش های جامعه این بدان معنا نیست که هر کس به یک رهبر.

شما شنیده ام که رهبران “ساخته شده و نه به دنیا آمد.” بیانیه ای که 100 ٪ درست است. رهبری آموخته است. گاهی اوقات آن را آموخت “در کار” و بار دیگر آن است که بیشتر از آموزش و پرورش رسمی. اما هیچ کس “متولد شد.” که ادعا می کنند از برخی از جهان سوم دیکتاتورها که سعی کنید برای قرار دادن خانواده خود را به همه از قدرت و موقعیت است. اما در جهان, رهبران مشخص میشود چه “فراموش” و نه شجره نامه خود را.

به عنوان یک ماده در واقع, برخی از افراد ساخته شده است به رهبران در همه. آنها فقط لازم نیست که آنچه در آن طول می کشد به رهبران. آنها پیروان. اگر همه به یک رهبر هیچ کار قابل انجام خواهد بود. بیش از حد بسیاری از سران و نه به اندازه کافی سرخپوستان و هیچ کس نمی خورد. راه را از جامعه بر میدارد رهبران آن متفاوت است. گاهی رهبران نظامی نیز رهبران کسب و کار بزرگ. گاهی اوقات نه. گاهی اوقات کسب و کار بزرگ رهبران بزرگ را رهبران سیاسی. گاهی اوقات نه. گاهی اوقات بزرگ رهبران نظامی بزرگ را رهبران سیاسی. گاهی اوقات نه.

چه نقش رهبری شما را به بازی در زندگی شما ؟

برخی از افراد یک نوع شخصیت که به نظر می رسد می خواهید به “اتهام” در موقعیت های مختلف. این افراد می تواند تبدیل به رهبران به راحتی با آموزش مناسب. بدون آموزش صحیح آنها اشاره خواهد شد به عنوان “متکبر” و یا “گیر بر خود” توسط زیردستان خود را.

برخی از مردم که به رهبری و دریافت آموزش مناسب می تواند بسیار موثر در نقش خود در جامعه است. آنها می تواند منجر به تغییر در کسب و کار خود را. آنها می توانند اثر مثبت سود در جامعه چرا که مردم در حال حاضر به دنبال آنها. شما می توانید شناسایی این پتانسیل رهبران و تنها با عقب نشستن و رعایت تعامل خود را با دیگران است. آنها را به اتهام در میدان توپ; آنها همیشه پاسخ برای اولین بار در کلاس; آنها را با سرب زمانی که همه چیز نیاز به انجام در محل کار. این افراد بسیار فعال هستند در زندگی و لذت بردن از “افزایش سرعت” همه چیز برای آنها بهتر است!

اما نه همه رهبران به طور طبیعی می آیند. بسیاری از باید از حضور رسمی در, آموزش برای توسعه مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک رهبر موفق در انتخاب خود را از زمینه شغلی و در جامعه به عنوان یک کل.

برخی از رهبران مشتاق را در کلاس برای تبدیل شدن به رهبران (آکادمی نظامی ایالات متحده; ROTC برنامه های; کلاس های کسب و کار و غیره.). در حالی که همه از این برای تلفن های موبایل ساده انجام نمی شود فریب خورده! این طول می کشد بسیاری از کار برای تبدیل شدن به یک رهبر موفق شود. اگر شما در حال گرفتن کلاس شما نمی خواهد تبدیل به یک رهبر موفق با خواب خود را با کتاب زیر شما بالش! آن را به کار سخت به یاد بگیرند که چگونه به تعامل با دیگران و اجازه می دهد آنها را به “تصمیم گیری” را به دنبال خود منجر شود.

چرا که رهبران انتخاب شده توسط کسانی که آنها را منجر می شوند (حتی در اجرای قانون ، – فقط به خاطر کسی که دارای رتبه بندی به این معنا نیست آنها را به احترام کسانی که آنها را “منجر شود.” احترام تنها می آید از نشان دادن توانایی خود را منجر شود. به ویژه هنگامی که مردم در حال رفتن اعتماد به زندگی خود را به رهبر) مهم است که رهبر می داند که کار او انتظار می رود.

برخی از رهبران خواهد شد در طول زمان اضطراری است. اقدامات خود را در طول زمان هنگامی که هر کس دیگری در شوک است و یا تحت استرس را جلب مردم به آنها. آنها در حال گرفتن شارژ از وضعیت قبل از هر کس دیگری حتی واکنش نشان می دهد. خود را سرد سر در موقعیت های استرس بالا اجازه می دهد تا آنها را برای دیدن آنچه باید انجام شود به سرعت برای نجات جان و اموال.

در حالی که افراد دیگر در حال ناجور با گریه و وحشت و یا به سادگی نشستن در یک مکان به دلیل شوک یک رهبر به گام تا و شروع به کمک به مجروحان سازماندهی جستجو احزاب ، حتی بدون آموزش رسمی ارائه شده به رهبران برخی از مردم دارای شخصیت را به اتهام.

این بدان معنا نیست که آنها باید به طور خودکار ساخته شده بود به رهبران هنگامی که شرایط اضطراری است. اما آن می تواند به معنای این فرد دارای توانایی برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ با آموزش مناسب.

بخشی از رهبران به شناسایی کسانی که تحت او اقتدار و شروع به آموزش آنها برای رسیدن به سطح بعدی از رهبری است. این است که احتمالا یکی از مهم ترین نقش یک رهبر را انجام دهد. به عنوان رهبر فعلی آماده برای جانشینی و ارتقاء اغلب یک عامل تصمیم گیری برای خود را مافوق خواهد بود “که طول می کشد بیش از زمانی که شما دیگر وجود دارد؟”

این امر می تواند یک فاجعه اگر شما تصویب شد برای ارتقاء چون شما بودند “حفاظت از خود شغل” به طوری که شما موفق به آماده کردن کسی را به جای خود را بنابراین شما می تواند به ترویج.

رهبری است, اساسی, اصل اساسی است که همواره در هر جنبه از جامعه است. آن را واقعا مهم نیست که در آن شما زندگی می کنند و یا چه سازمان شما هستند. رهبران پدیدار شود. رهبران گام تا. رهبران وجود دارد.

شما – یک رهبر است ؟

[ad_2]