ابلاغ منشور اخلاقی ساخت وساز شهری توسط دادستانی تاکستان

[ad_1]

به گزارش ایرنا، حسین رجبی روز چهارشنبه در خصوص علت ابلاغ این منشور گفت: بنا بر اهمیتی که تامین رفاه وآسایش همه جانبه شهروندان دارا است واز طرفی هم بر اساس تعالیم ارزشمند اسلامی ،ارتکاب خواسته وناخواسته رفتارهایی که موجبات تضییع حقوق سایرین و نقض قوانین را فراهم آورد مسئولیت شرعی در پی خواهد داشت این طرح با عنوان ،منشور اخلاقی رفتاری ساخت وساز شهری تدوین و ابلاغ گردیده است .
وی در خصوص نحوه اجرای این منشور توسط شهرداریها افزود: با ساز وکارهای پیش بینی شده در آن به آسانی قابلیت اجرا توسط شهرداری ها را خواهد داشت در واقع هنگام صدور پروانه ساختمان ،منشور اخلاقی رفتاری ساخت وساز شهری به مالک ومجری ساختمان به صورت کتبی  ابلاغ می گردد و در پروانه ساختمان و صدور پایان کار ساختمان منوط به رعایت این اصول اخلاقی ورفتاری خواهد بود.
وی تصریح نمود: محورهای اصلی منشور رفتاری واخلاقی ساخت وسازشامل رفتارهای مربوط به شروع عملیات (تسطیح،خاکبرداری و…)، رفتارهای مربوط به حمل مصالح وتخلیه آن، رفتارهای مربوط به انجام فرایندهای آلاینده محیط (غبار ،صدا ،ارتعاش و..)، رفتارهای مربوط به انجام اموری که مستلزم استفاده از ساختمان های مجاور خواهد بود، می باشد.

[ad_2]

Source link