ارسال پیشنهادات سامانه‌های فناورانه به ستاد مبارزه با کرونا

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، «مهدی فسنقری» در خصوص اقدامات پژوهشگاه ICT پیرامون موضوع ویروس کرونا اظهار کرد: ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعملی مبنی بر اعلام اقدامات هر دستگاه در حیطه اختیارات خود در مقابله با ویروس کرونا و ارائه گزارش آن به صورت هفتگی به تمام وزارتخانه ها و مجموعه‌های تابعه آن‌ها ارسال کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشگاه هم در پاسخ به آن نامه از پژوهشکده های مختلف خود نظرهایی را اتخاذ کرده و لیستی از کارهایی که امکان انجام آن را دارد، تهیه و ارسال کرد.  

فسنقری در خصوص اولویت پژوهشگاه در تهیه فهرست فوق، گفت: اولویت انتخاب گزینه‌های مورد نظر اغلب به توسعه سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط می‌شد که بتواند به مدیریت متمرکز آن بحران کمک کند و در کوتاه‌ترین زمان هم قابل پیاده سازی باشد. همچنین در این فهرست، برنامه های کاربردی برای کاربران و نیروهای عملیاتی که در این بحران در حال نقش‌آفرینی هستند در راستای کمک به توزیع امکانات پزشکی و خدمات معیشتی، گنجانده شد.

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هر زمان که ستاد مبارزه با کرونا روی سرفصل‌های لیست تهیه شده از سوی پژوهشگاه، مهر تائید بزند، پژوهشگاه می‌تواند آن‌ها را به پروژه تبدیل و به سرعت اجرایی کند.

وی افزود: عناوینی که تهیه شده، همگی مطلوب و کاربردی هستند و به رغم اینکه راه حل های آماده و موجود نیاز کنونی را می تواند برطرف کند اما قطعا این موارد در آینده برای کشور کارگشا خواهد بود.

فسنقری تصریح کرد: فارغ از بحرانی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده، به طور کلی سامانه های فناوری های فاوایی برای تمام بحران های زیستی و اجتماعی نیاز است و اکوسیستم مدیریت بحران کشور چه در این زمینه که بحث سلامت مردم است و چه در موارد دیگر، به این سامانه ها نیاز دارد. لذا فهرست تهیه شده در صورت نیاز می تواند در قالب یک برنامه جامع تنظیم و با سازمان مدیریت بحران نهایی شود.

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدام دیگر ما این بود که تاثیرات مثبت و منفی شیوع کرونا در حوزه فاوا را مورد بررسی قرار داده و با تهیه گزارش‌های رصدی، بتوانیم در اختیار ستاد مقابله با کرونا قرار داده و این ستاد نیز با توجه به موقعیت و نسبیت آنها، هر یک از پروژه ها و خدمات را به هر یک از ذینفعان ارائه کند.

به گفته فسنقری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری تمام پژوهشکده ها موفق شد تا موضوعات مختلفی را همزمان با شیوع کرونا را مورد بررسی و ارائه قرار دهد که می توان در میان آنها به فرایند و کاربردهای فناوری در حوزه فاوا و مدیریتی فاوایی در دنیا، تهیه گزارش رصدی از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران، کاربردهای حوزه فضای مجازی و کاربردهای فناوری های فاوایی در این بخش و تهیه گزارشی پیرامون تاثیر کرونا بر اقتصاد دیجیتال و فینتک و فرصت‌ها و تهدیدهای آن اشاره کرد.

[ad_2]

Source link