اطلاعات در مورد جراحی ستون فقرات (گردن و کمر جراحی)

[ad_1]

در مورد جراحی نخاع

هدف اصلی از گردن یا کمر عمل جراحی (جراحی ستون فقرات) است که برای اصلاح یک آناتومیک ضایعه در افرادی که موفق به نشان می دهد با افزایش محافظه کار است که, درمان غیر جراحی است. عمل جراحی نیست و یک گزینه برای آن دسته از بیماران که آناتومیک ضایعه حسابداری به صورت درد خود را نمی تواند شناسایی شود.

عمل جراحی مفید است تنها در صورتی وجود دارد که نیاز به تغییر بيماران آناتومی. به عنوان مثال برای حذف فتق دیسک. وجود دارد بدون هیچ دلیل خاصی به نظر اکتشافی عمل جراحی به دنبال یک منبع از درد است. ناموفق محافظه کار درمان خود را نشانه ای برای عمل جراحی است. قابل توجه آناتومیک ضایعه نیز لازم است.

تکامل در نخاع, عمل جراحی

حال و روز عمل جراحی ستون فقرات ساخته شده است که قابل توسعه در هر دو ایمپلنت های نخاعی و تکنیک بیش از چند دهه گذشته. اما حتی تا به امروز قابل توجه ترین پیشرفت در ستون فقرات عمل شده است بهتر است قبل از موثر تکنیک های تصویر برداری شده اند که به طور قابل توجهی بهبود توانایی جراحان به نقطه با دقت و درست یک آناتومیک ضایعه را به عنوان یک منبع از درد است.

اسکن MRI (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) تبدیل کرده است به عمل جراحی است. آن است که شایع ترین و بهترین تست برای تشخیص یک آناتومیک ضایعه مسئول برای بیمار مشکل است. حیاتی ترین عامل در این قطعنامه از موفقیت در ستون فقرات عملیات مناسب است قبل از کافی تشخیص است. بدون مناسب قبل از تشخیص صحیح حتی فنی ترین عملیات موفق شانس کمی برای موفقیت منجر شود.

هر چند این عمل جراحی انجام شود یا جراحان مغز و اعصاب یا ارتوپدی جراحان آن است که بیشتر و بیشتر در حال تبدیل شدن به یک میدان را نزد خود. بسیاری از جراحان انجام می دهند فوق العاده آموزش های تخصصی در این زمینه پس از اقامت خود را آموزش. با توجه به دقت مورد نیاز برای این مطلب خواستار تکنیک های جراحی بسیاری از جراحان مغز و اعصاب یا ارتوپدی جراحان با مشارکت آموزش انتخاب برای تمرکز بیشتر خود را عمل جراحی ستون فقرات. برخی از اعتماد که افزایش سطح آموزش های تخصصی و تمرکز بر روی ستون فقرات را اهدا به پیشرفت در تکنیک های جراحی که به نوبه خود منجر به به طور کلی بهتر است میزان موفقیت و حداقل رسانده مير با بسیاری از انواع جراحی ستون فقرات. برای مثال پس از عمل ناراحتی.

هدف از نخاع, عمل جراحی

این عمل جراحی انتخابی انجام, که بدان معنی است که آن مشاهده شده است به عنوان یک رویکرد ممکن است به افزایش توانایی بیمار برای عملکرد و کاهش درد. به هر حال فقط به خاطر عمل جراحی ستون فقرات انتخابی معنا نیست که بیمه آن را پوشش میدهد. عمل جراحی ممکن است از نظر پزشکی لازم است. ‘انتخابی’ به این معنی که عمل جراحی ستون فقرات است که به ندرت یک ضرورت مطلق است. تنها در موارد استثنایی مانند برای بیمارانی که پیشرونده عصبی از دست دادن عملکرد و یا ناگهانی شروع به مثانه یا روده بی اختیاری است که عمل جراحی ستون فقرات در واقع اجباری به صورت اورژانس.

بهره برداری از ستون فقرات می تواند دستیابی به سه وظایف:

1. از حالت فشرده خارج نخاع و یا ریشه عصبی.

2. ثبات دردناک یا ناپایدار بخش با عمل جراحی ستون فقرات.

3. کاهش اعوجاج (برای مثال جراحی اسکولیوز در ستون فقرات).

عمل جراحی ستون فقرات انجام می شود برای اکتشاف. منبع درد بیمار نیست و به آسانی آشکار با کاوش و باز کردن ستون فقرات. قبل ارزیابی و نتایج تصویربرداری آنچه در شناسایی مشکل و راهنمای نمودار از روش.

[ad_2]