اطلاعات سیستم و روند آن

[ad_1]

سیستم اطلاعات و فن آوری را تبدیل به یک جزء حیاتی از موفق کسب و کار و سازمان است.

اطلاعات سیستم به معنی به هم پیوسته مجموعه ای از منابع اطلاعاتی تحت مدیریت مستقیم کنترل که سهام مشترک و قابلیت های. یک سیستم به طور معمول شامل سخت افزار و نرم افزار اطلاعات, نرم افزار, ارتباطات و مردم در حالی که یک سیستم اطلاعاتی است که به ترتیب از مردم اطلاعات فرآیندهای ارائه داده ها و فناوری اطلاعات است که پشتیبانی از روزمره ما نیاز دارد. آن است که در واقع فن آوری های اجرا شده, متوسط, برای, ضبط, ذخیره سازی و انتشار زبانی عبارات و همچنین برای رسم نتیجه گیری از چنین عبارات. کامپیوتر و فن آوری مورد استفاده برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی.

انواع اطلاعات سیستم

اطلاعات سیستم را می توان در دو شکل اساسی

1. عملیات پشتیبانی

سیستم

آن است که بیشتر تقسیم به

زیر

o سیستم پردازش تراکنش (TPS)

o شرکت, همکاری, سیستم

o کنترل فرآیند سیستم

2. مدیریت پشتیبانی

سیستم

آن است که بیشتر تقسیم به زیر

o سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

o Decision Support System (DSS)

o اجرایی سیستم پشتیبانی (ESS)

ابزار برای توسعه یک سیستم اطلاعات

مراحل هستند که در توسعه یک سیستم اطلاعات عبارتند از:

تجزیه و تحلیل امکان سنجی طراحی سیستم تست اجرای اسناد و مدارک.

گرایش سیستم های اطلاعات:

آن است که به طور کلی پذیرفته شده است که اطلاعات حیاتی کالا برای عملیات موفقیت آمیز سازمان های امروز است. امروزه مدرن کسب و کار سازمان های کامپیوتری با استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور به دست آوردن اطلاعات مورد نظر. به عنوان پیشرفت تکنولوژی به سرعت در حال مسئله اصلی این است چگونه می توانید یک سازمان باید به طور موثر استفاده از چنین سیستم اطلاعات که مدیریت آن گاهی اوقات می تواند غیر قابل پیش بینی به منظور به طور موثر کمک به کل ساختار سازمان به منظور بهبود و بیشتر از آن.

به نظر می رسد نسبتا واضح است که سیستم های اطلاعاتی شده است و ارتباط نقش حتی قبل از ظهور اینترنت. در نتیجه برای مثال امکانات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعات را به شدت تحت تاثیر قرار راه مدیران قادر به اعمال کنترل و در نتیجه تشکیل یک عامل مهم در این سازمان در مقیاس بزرگ سازمانی و جغرافیایی خود را گسترش. همان درست است برای دولت و آماری دستگاه. ادغام اخیر شبکه های کامپیوتری و الکترونیکی تبادل اطلاعات را تسهیل ایجاد پایگاه داده مشترک و سیاست در میان دولت های بالا بردن سرعت تحولات آن آغاز شده بود پیش از آن. همچنین ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار به عنوان مثال شرکت را قادر می سازد به توسعه شیوه های سازمانی (به عنوان مثال فقط در زمان).

اما نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمان است تغییر برای حمایت از فرآیندهای کسب و کار به جای فرد ، تمرکز بیرون به مشتریان به جای داخل به روش. کسب و کار در حال تغییر بیشتر و بیشتر به سرعت در حال.

این یک چالش مطرح موجود در سیستم های اطلاعات که اغلب نامناسب ساختار برای پاسخگویی به این نیاز است. آن را نیز یک چالش مطرح برای افرادی که طراحی کار و استفاده از این سیستم از آنجایی که آنها ممکن است نگه دارید منسوخ شده فرض کنید.

به اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعات در هر زمان که مورد نیاز و شکست خود را نمی خواهد باعث فاجعه بار, فاجعه قابلیت اطمینان و بهره وری بسیار مهم است. تصور کنید چه اتفاقی می افتد زمانی که یک سیستم بانکی اختلال در عملکرد با توجه به برخی از مهم گسل در سیستم و یا زمانی که بهداشت و درمان اطلاعات سیستم را فراهم می کند توصیه های اشتباه برای بیماران.

آن است که حتی نمی گفت که زندگی ما در حال حاضر تحت کنترل سیستم های کامپیوتری اما قابلیت اطمینان و بهره وری تبدیل شده است بسیار مهم است

برنامه های کاربردی از اطلاعات سیستم:

وجود طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی از اطلاعات سیستم که در حال اجرا در جهان امروز است. به نام چند جمله

1. فروش تجزیه و تحلیل عملکرد تولید و هزینه روند

سیستم گزارش دهی

2. محصول قیمت گذاری, سود, پیش بینی و خطر

تجزیه و تحلیل سیستم

3. فروش و موجودی پردازش و سیستم حسابداری

4. سیستم های اطلاعات جغرافیایی

5. سیستم های اطلاعات مراقبت بهداشتی

6. اطلاعات بانکی سیستم

7. نفت پالایش سیستم

8. سیستم تولید برق

9. تولید فولاد سیستم

[ad_2]