انواع پروتز چانه و فک (مزایا،عکس،نحوه گذاشتن پروتز و مراقبت ها)

مریض می بایست به همین نکته توجه داشته باشد که زیبایی یک کاربر از شکل ، به تنهایی فایده ای ندارد و زیبایی و تناسب اجزای رخ اساسی یکدیگر هست که جذابیت چهره را افزایش می دهد. پروتز چانه و پروتز فک تحت سبب ساز می شوند فک و چانه اهمیت اجزای دیگر چهره متناسب شود ، این تناسب زیبایی و جذابیت چهره شخص را دو چندان می کند. استفاده از همین پروتز ها میتواند تغییرات زیادی در چهره شما ایجاد کند و سبب ساز شود به لحاظ جوانتر بیایید. بسته به این که موقعیت شکل شما چطور میباشد و چه تغییری قرار می باشد در صورت به وجود بیاید، گونه های متمایز از پروتز میتواند برای شما استعمال شود. عمل پروتز زاویه فک تأثیر مضاعف زیادی در زیبایی شناسی فک دارد و اهمیت به کارگیری از تزریق مواد پروتز میتوان این عمل را پروتز زاویه سازی فک انجام داد. برش داخل دهان مشتمل بر فعالیت نمودن اطراف اعصابی میباشد که احساس لب را تولید می کنند و مصدومیتهای کششی به این اعصاب در برشهای زیر زنخدان زیاد غیرمعمولتر است. بدین ترتیب شما می توانید در همان روز جراحی، آن‌گاه از اجرای روند، به خانه بازگردید. افراد می بایست تا ۴۸ ساعت بعد از آن از کار ، غذاهای آبکی میل کنند. اکثر بیماران میتوانند فعالیتهای معمول خویش را پس از ۷ تا ۱۰ روز از سر بگیرند. ازآنجاییکه پروتز حجم استخوان را بیشتر مینماید و آن را پرتر نشان میدهد، همین روش حتی ممکن هست از چروک بافت خودداری کند، یا این که این مراحل را که به بدون چاره دارای افزایش سن صورت خواهد داد، به تأخیر بیندازد. پروتز فک کاشته شده جابجا نمی شود و در طول یک ماه بافت اطراف آن کشیده شده و قالب پروتز کاشته شده را به خویش میگیرند. به جهت مثال، بعضی افراد فکر می‌نمایند فک آن ها در کنار گوش به ترازو کافی بیرون زده نیست؛ براین اساس میتوانند از همین شیوه به کارگیری نمایند تا حجم این حیطه را ارتقاء دهند. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد فیلم جراحی پروتز زاویه فک لطفا از تارنما ما دیدن کنید.