بالا کوارک فیزیکدان Unearths راز قانون جاذبه

[ad_1]

بالا کوارک فیزیکدان دکتر اریک عمیدی قبلا از فرمی ملی آزمایشگاه کشف راز قانون جاذبه و شما نشان می دهد که چگونه به نوبه خود زندگی خود را در اطراف در حدود یک هفته ارائه به شما مسیر خود را دنبال کنید.

با استفاده از برش لبه های معنوی و علمی روش دکتر اریک در میان فراهم می کند روشن-برش نقشه راه برای تجلی. در آخرین کتاب او با شما چگونه همه واقعیت ذهنی است که اجازه می دهد تا شما از این قدرت برای تاثیر واقعیت خود را برای خوب است.

واقعیت نیست استاتیک; آن را بسیار بیشتر مایع که به نظر می رسد. آن را تنها به نظر می رسد استاتیک چرا که همه ما ناخودآگاه توافق فیزیکی این مرحله و افت جهانی.

اگر هر کس در جهان می تواند موافقت خود را تغییر دهید و نظرات خود را از جهان و هر یک از دیگر جهان به عنوان ما آن را می دانم دیگر نمی خواهد وجود داشته باشد. در آن محل خواهد بود “خلق جدید.”

هر کسی با یک درک پایه ای از فیزیک کوانتوم می داند که همه چیز را ما می توانیم طعم, لمسی, بوی, شنیدن یا دیدن ذهنی است و به طور کامل تعریف شده توسط این شخص انجام مزه کردن, شنوایی, بو کردن و یا دیدن.

که فقط یکی از عمده درک فیزیک کوانتومی است که باز در آغاز قرن بیستم.

زمانی که ما متحد ناخودآگاه ما با خود ما بالاتر از طریق بیداری ما آگاهی ما یک تجلی قدرت ماشین است که نمی تواند متوقف شود.

جاذبه کار می کند – با یا بدون رضایت آگاهانه. چقدر قوی تر و لذت بخش زندگی شما خواهد بود اگر شما می تواند آگاهانه ایجاد خواسته های خود را به جای sublimating آنها را به ناخودآگاه خود را که در آن آنها ممکن است آشکار در راه نیست می خواستم ؟

[ad_2]