با استفاده از ان روش Hakalau به قانون جاذبه کار

[ad_1]

آنچه که قانون جاذبه و چگونه می توانید آن را به کار دست در دست با ان? وجود دارد واقعا یک NLP تکنیک است که می تواند به شما کمک کند بهتر استفاده از قانون جاذبه به نفع خود را?

پس از رونمایی از فیلم “راز” به نظر می رسد که قانون جاذبه تکامل یافته برای تبدیل شدن به یکی از داغترین مباحث مدرن در زمینه توسعه شخصی. قانون جاذبه در واقع اشاره به یک قانون جهانی است که تمرکز افکار خود را تبدیل به واقعیت است که شما زندگی می کنند. هر آنچه که شما به طور مداوم با تمرکز توجه خود را بر روی شما دریافت بیشتر از آن!

ادامه مطلب

به همین دلیل NLP و قانون جاذبه کار دست در دست است زیرا هر دو شروع با ذهن.

با NLP ما افکار ما را به احساس می کنم یک راه خاص است که باعث می شود ما را به رفتار در یک راه خاص ایجاد برخی از نتایج. با قانون جاذبه افکار ما تغییرات داخلی ما سطح انرژی در برخی از راه و چیزهای مردم و حوادث مشابه با سطح انرژی جذب شده به ما و ما به آنها.

تاپیک قدرتمند ان روش است که شما می توانید به منظور افزایش اثر قانون جاذبه است. تدریس در هر دو پزشک و استاد پزشک برنامه های این NLP تکنیک کمک می کند تا برای قرار دادن ما در یک پذیرای و آرام به جذب چیزهایی که ما می خواهیم برای جذب به زندگی ما.

شناخته شده به عنوان Hakalau یا بینایی محیطی این یک NLP تکنیک است که منشاء آن در هاوایی است. در واقع معنای Hakalau است “به در خیره به در مراقبه و اجازه می دهد تا آگاهی خود را به گسترش”.

چگونه NLP تکنیک Hakalau کار?

1. شروع این روند با انتخاب یک نقطه بر روی دیوار به تمرکز توجه خود را بر روی. این نقطه باید ترجیحا بالاتر از سطح چشم به طوری که میدان دید به نظر می رسد برای بالا بردن در برابر ابرو خود را. با اینحال اطمینان حاصل شود که چشم ها بسیار بالا به طوری که آنها قطع میدان دید است.

2. مرحله بعدی از این روش این است که “اجازه رفتن”. با توجه به قانون جاذبه قدرت واقعی می آید به یک فرد از طریق فرایند رها هنوز باقی مانده متمرکز شده است. به شما خیره در انتخاب نقطه قصد شما این است که اجازه می دهد ذهن خود را برای رفتن سست و تمرکز تمام توجه خود را بر روی نقطه.

3. بعدی اجازه می دهد تا چشم انداز خود را به گسترش به تدریج به عنوان شما را بیشتر و بیشتر در دید محیطی از شما در قسمت مرکزی چشم انداز خود را (foveal چشم انداز).

4. در ادامه به توجه به این آگاهی جدید و متعالی تجربه است که شما ایجاد کرده اند که از طریق استفاده از دید محیطی خود را. شما باید احساس آرامش بیشتری صلح آمیز و آرام تر از همیشه قبل از. این هم یک دولت به موجب آن شما بعید است که به تجربه هر گونه استرس و نگرانی و خشم و غیره.

5. اقامت در این حالت (peripheral vision) به عنوان طولانی به عنوان شما می توانید. توجه کنید که چگونه آن را احساس می شود یکی با همه چیز در اطراف شما. تسلیم شدن به نیروی بیشتری در درون شما پس از دولت از تسلیم شدن لازم است را برای شما به استفاده از قدرت قانون جاذبه است. متوجه شادی که شروع به نفوذ شما به عنوان شما همچنان به نگه داشتن به دولت است. ایجاد یک لنگر برای مثبت این دولت است.

6. شما در حال حاضر آماده را به اتهام زندگی خود و مهار قدرت از قانون جاذبه بیشتر زحمت از طریق استفاده از Hakalau.

بسیاری از ما پزشکان بودند مجذوب این NLP تکنیک زمانی که آنها برای اولین بار معرفی شد به آن. در واقع بسیاری از گزارش به یادگیری بهتر و جذب بیشتر زمانی که آنها با استفاده از Hakalau NLP تکنیک.

آن را امتحان کنید و تجربه اثرات Hakalau خودتان. به منظور یاد بگیرند که چگونه به شنا شما را خیس کنید.

به یاد داشته باشید ان روش کار می کند اگر فقط شما در آن کار می کنند. پس از شروع به کار در Hakalau و گسترش دید محیطی خود را در حال حاضر!

و فراموش نکنید که برای به اشتراک گذاشتن تجربه خود را با Hakalau. ما قطعا به دنبال به جلو به شنیدن داستان موفقیت خود را.

[ad_2]