با تشکر از شما نامه – با تشکر از شما به Rhonda Byrne برای به اشتراک گذاری راز

[ad_1]

کتاب روندا بایرن “راز” بود و فوق العاده ضربه هنگامی که آن را در سال 2006 منتشر شد و پس از آن ساخته شده را به یک دی وی دی. من یکی از بسیاری از مردم که رفت و خریداری این کتاب (و به تماشای دی وی دی پس از بیش از حد!) و من می توانم بگویم که من خوشحالم که من. این شخصی من است با تشکر از شما نامه ای به Rhonda Byrne برای نوشتن چنین کتاب الهام بخش است که به من کمک کرد تا تبدیل به مثبت در زندگی است.

عزیز روندا

اجازه بدهید برای شروع در ابتدا ضمن تبریک به شما در حماسه موفقیت خود را در کتاب و فیلم “راز” و همچنین برای اینکه نام توسط مجله تایم به عنوان یکی از 100 نفر که شکل جهان است.

در حالی که من فکر می کنم مفهوم خود را از قوانین جاذبه چیزی است که من مطمئن هستم که بسیاری از دانش عمیق در قلب من هنوز هم می خواهم به ستایش شما و برای شما ارسال اين با تشکر از شما نامه ای برای ارائه آن در چنین شیوه ای موثر برای همه ما به یاد داشته باشید. شما باید به ما یادآوری قدرت مثبت یا خوب خوب و موفقیت ما این است که به شدت وابسته به نگرش ما نسبت به زندگی ما شرایط خودمان را پیدا کنیم و دیگران.

اما گذشته از ارائه من بینش در راه های ممکن برای رسیدن به اهداف است که من می خواهم شما هم به یاد من چقدر مهم است برای همیشه سپاسگزار. شما نوشت: در رمان “به یاد داشته باشید اگر شما در حال انتقاد از شما سپاسگزار بودن. اگر شما در حال سرزنش شما سپاسگزار بودن. اگر شما شکایت شما سپاسگزار بودن.” این پیام واقعا گیر کرده به من و آن را تا به حال چنین یک اثر مثبت در روابط و تعاملات با مردم من با دوستان من و خانواده من است. قدردانی واقعا قدرتمند احساسات مثبت و من وارد به بالاتر قدردانی از آن را از خواندن کتاب خود را. به عنوان یک ماده در واقع من عمیقا نقل مکان کرد و با آن که من الهام گرفته شده بود برای ایجاد یک سایت به اشتراک گذاری این کلمه در مورد ارزش خود را و چگونه ما می تواند رشد کند به دلیل آن است.

پس شما قانون جاذبه را نیز نگه داشته من بیشتر متمرکز و با انگیزه در کار نسبت به من رویاهای حرفه ای و شخصی. آن را به من آموخته به نگه داشتن چشم در این جایزه و نه شبهه در اعتقاد خودم در آن را به اتفاق می افتد.

روندا برای یاد من به نگه داشتن یک چشم انداز مثبت و برای re-آموزش اهمیت قدردانی و تمرکز لطفا قبول این با تشکر از شما نامه.

با آرزوی ادامه موفقیت در تمام تلاش های خود را.

صمیمانه

Raffy چان

[ad_2]