برنده قرعه کشی با تقویت قدرت ذهن ناخودآگاه خود را

[ad_1]

این یک عنصر حیاتی اما متاسفانه منطقه ای که 99 درصد از مردم موفق به پوشش و احتمالا به همین دلیل قانون جاذبه کار نمی کند برای شما. این است که اغلب قطعه گم شده در پازل – مردم را به برخی از اقدام فیزیکی آنها تکرار برخی از تصدیق آگاهانه فکر کردن در مورد خواسته های خود و در عین حال آنها را در هر مرحله برای اطمینان از ذهن ناخودآگاه است و همچنین کار با آنها.

اغلب ناخودآگاه ذهن می کنید در الگوهای قدیمی تفکر ترویج رفتارهای ناسالم و بندر دراز مدت منفی و باورهای محدود کننده. در هنگام کار با قانون جاذبه – و به خصوص تلاش برای جذب پول و یا یک قرعه کشی برنده این بسیار مهم است. شما باید باور 100% که ممکن است نه تنها باید خود را آگاهانه افکار متمرکز می شود برای موفقیت اما بنابراین باید ذهن ناخودآگاه خود را. شما نیاز به تحریک ناخودآگاه خود را به مطمئن شوید که آن است که 100 ٪ تراز وسط قرار دارد به اهداف خود را آگاهانه در غیر این صورت این منفی و محدود کردن اعتقادات ناخودآگاه شما را نگه دارد و حتی خرابکاری موفقیت خود را.

چند راه وجود دارد شما می توانید مطمئن شوید که ذهن ناخودآگاه خود را تراز وسط قرار دارد برای موفقیت اما یکی است که در افزایش محبوبیت استفاده از پیام های پنهان.

هنگامی که یک تو رفتگی در دیوار منطقه subliminals در حال تبدیل شدن بیشتر و بیشتر محبوب و به طور گسترده ای استفاده می شود. در شرایط ساده آنها یک ابزار شما می توانید استفاده کنید برای کمک به ارسال پیام های مثبت به ذهن ناخودآگاه خود را. آنها به تدریج شروع به ساخت; از بین بردن الگوهای فکری منفی و جایگزین کردن آنها با افکار مثبت و اعتقادات خود.

سود واقعی است که شما می توانید پنهان آلبوم های صوتی برای تقریبا همه چیز قابل تصور است. از اعتماد به نفس و انگیزه از دست دادن وزن به شما آن را حدس زده – برنده قرعه کشی!

برنده شدن در قرعه کشی به دلیل پیام های پنهان ممکن است صدای عجیب و غریب اما اصل بسیار ساده است – به عنوان بالا توضیح داده شد این آلبوم با این نسخهها کار به تراز افکار خود را برای برنده شدن در قرعه کشی برای باز کردن ذهن خود را برای کمک به شما انتخاب کنید شماره های برنده و برای آوردن پول به شما با توجه به اصول قانون جاذبه است.

[ad_2]