تجلی: قانون جذب یک دروغ ؟

[ad_1]

برای بسیاری از سال های بسیاری در حال حاضر بسیاری شده است گفت: در مورد چیزی به نام قانون جاذبه است. در اکثر موارد این قانون استفاده می شود تا از این نظر که کسی افکار ایجاد واقعیت خود را.

به عنوان یک نتیجه از این اگر کسی می خواهد به تجربه و یا رسیدن به چیزی است که آنها نیاز به حق افکار. پس از آن ‘همه چیز در مورد ذهن است و دیگر هیچ بخشی از آنهایی که نیاز به در نظر گرفته شود.

حرکت نزولی

اگر کسی به پایان می رسد تا در یک موقعیت بد و یا اگر آنها ندارم آنچه آنها تمایل آن خواهد بود, چرا که آنها به اشتباه افکار. همان اعمال خواهد شد اگر آنها بیمار هستند و یا اگر سلامت خود را به عنوان آنها می خواهم آن را به.

بنابراین بدون توجه به آنچه در جریان است برای کسی که آنها نیاز به مرتب کردن افکار و همه چیز به زودی خوب خواهد بود. همانطور که برای چه مدت آن را برای زندگی خود را تغییر دهید آن همه بستگی دارد در چه مدت آن طول می کشد آنها را به تنها افکار مثبت.

فانتزی خالص

یکی از راه نگاه کردن به قانون جاذبه خواهد بود به می گویند که آن را چیزی بیش از کودکانه فکر; است که می گویند که کودکانه فکر کردن همیشه بد است ، واضح است که صرفا تفکر مثبت انجام نمی بسیار خود را.

همچنین اگر کسی بیمار است آنها تنها بد گفته اند که با داشتن بیش از حد بسیاری از “منفی” و افکار ؟ اگر کسی معتقد است در قانون جاذبه آنها به راحتی می توانید تا پایان آمدن در سراسر به عنوان فاقد شفقت و آنها می توانند مردم بر این باورند که آنها به سرزنش برای آنچه که در حال وقوع است در زندگی خود را.

یک سطح به سطح درک

وقتی که می آید به این قانون چیزی است که به ندرت در نظر گرفته شود این است که چه چیزی در حال وقوع است در یک سطح عمیق تر. نقطه تمرکز ذهن خودآگاه در حالی که ذهن ناخودآگاه است که در سمت چپ درب.

در برخی از موارد ذهن ناخودآگاه حتی نمی تواند فکر آن خواهد شد به عنوان اگر آن را ندارد حتی وجود داشته باشد. اما در حالی که این بخشی است که اغلب نادیده گرفته شده است چه اگر آنچه در جریان است در این بخش اگر کسی بودن به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به آنچه در جریان است در خود آگاه ذهن است ؟

سایه/Dark Side

ذهن خودآگاه است که اغلب دیده می شود به عنوان نوک کوه یخ را نشان می دهد که چقدر ناچیز است. بخشی از کوه یخ است که می تواند دیده نمی شود ناخودآگاه ذهن است که به مراتب مهم تر از بخشی است که دیده می شود.

سوال این است: چرا ذهن ناخودآگاه بنابراین مهم است که آن را می آید به چه کسی تجربه زندگی ؟ آن است که به مراتب قوی تر از خود و ذهن خودآگاه و آن جایی است که کسی را ذخیره تمام بار خود را.

های مختلف قانون

قانون دیگری است که به عنوان به خوبی شناخته شده به عنوان قانون جاذبه قانون تشدید. بر خلاف قانون, این قانون نمی گوید که کسی که افکار خود را آشکار واقعیت; آن را می گوید که آنچه آنها طنین ایجاد واقعیت خود را.

وقتی که می آید به آنچه باعث می شود تا کسی که طنین آن را مربوط به آنچه که در حال انجام خود را تشدید میشه. این شامل افکار و احساسات و باورها و تروما که آنها را تجربه کرده اند در این زندگی و تصویب شده است به آنها را از اجداد خود.

دو حوزه

این بدان معنی است که یک رزونانس است و نه فقط نتیجه از آنچه در حال وقوع است در ذهن خود آن را نیز نتیجه از آنچه در حال وقوع است در ناخودآگاه ذهن/بدن. اگر کسی می خواست برای تغییر زندگی خود را و آنها را به تمرکز تنها بر روی افکار خود را, از آن خواهد بود معادل به برش قسمت بالای یک علف هرز و نه ریشه کن کردن.

فقط به عنوان با یک باغ اگر کسی می خواهد به واقع زندگی خود را تغییر دهید آنها نیاز به مقابله با آنچه در حال وقوع است در یک سطح عمیق تر. در نهایت درد است که در حال انجام در بدن آنها ممکن است به ندرت خود را وارد کنید ذهن خودآگاه اما آن را هنوز هم تاثیر گسترده ای بر روی آنچه که آنها در جذب و یا دفع به خود واقعیت است.

بخش مهمی

به طور طبیعی اگر آن را فقط کسی افکار و آنچه در حال وقوع است در ذهن خودآگاه است که با داشتن یک تاثیر را در زندگی خود را, اما آن را نیز احساسات خود و آنچه در حال وقوع است در ناخودآگاه ذهن تنها در برخورد با افکار خود و آنچه در حال وقوع است تا بالا است که نمی تواند به اندازه کافی. احساسات است که برگزار می شود در بدن خود نیاز به رسیدگی بیش از حد.

به احتمال زیاد یکی خواهد بود حمل احساسات در بدن خود را که آنها حتی از آگاه نیست. اما حتی اگر این خواهد بود که در مورد این احساسات را هنوز هم تحت تاثیر قرار آنچه آنها طنین انداز می شود و آنچه در آنها طنین انداز خواهد تعریف آنچه که آنها می توانند و یا نمی تواند تجربه.

قیاس

وقتی که می آید به توصیف قانون تشديد یک چیزی که کبوتره بارون (یک متخصص در این موضوع) اغلب گفته شد که اگر کسی گوش به یک ایستگاه رادیویی که فقط یک سبک موسیقی آنها نمی قادر خواهد بود برای شنیدن هر سبک دیگر. همان را اعمال می شود به زندگی خود; اگر آنها طنین نبود مثلا آنها را جذب تجارب هستند که همگام با جایی که آنها در انرژی.

یکی دیگر از راه نگاه کردن به این خواهد بود به می گویند که کسی را به خود جذب چه هستند. این است که چرا بخش بزرگی از تجربه چیزی شامل اجازه دادن به رفتن و نه متصل به آن را به عنوان اگر یک متصل است و نه در یک محل در حال حاضر با داشتن آنها چه می خواهند آنها را جذب کند بیشتر از آنچه است که در تراز با وضعیت فعلی خود را/ارتعاش.

آگاهی

نکته دیگر آن است که همیشه ذکر است اهمیت اقدام; الهام گرفته از عمل به خاص باشد. یکی است و سپس بازی خود را در بخشی و یا ملاقات با جهان در نیمه راه, پس به صحبت می کنند.

—

اگر کسی می خواهد به تغییر زندگی خود را در آن ضروری خواهد بود برای آنها را به مقابله با خود را درون چمدان. هنگامی که یک کار داخلی آنها را به گرفتن دست خود را کثیف و از آن خواهد شد اما آن را به آنها را قادر به تغییر زندگی خود را.

[ad_2]