تخت‌روانچی آمریکا را به نقض مکرر قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرد

[ad_1]

وی در این توئیت نوشت: امروز پنجمین سالگرد تصویب به اتفاق آرا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تایید برجام است.

وی ادامه داد: دو سال پیش، آمریکا به قول خودش از «مشارکت» در برجام دست کشید و تمام حقوقش به عنوان یک عضو را از دست داد.  

تخت روانچی افزود: آمریکا که موظف به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است، همچنان به نقض (قطعنامه) ۲۲۳۱ ادامه می دهد.

[ad_2]

Source link