تعجب آور اتصال بین خود را تمیز کردن کشو جوراب و قانون جاذبه

[ad_1]

چه خود را تمیز کردن کشو جوراب باید با قانون جاذبه?

همه چیز!

در اینجا معامله است…..

راه را به شما در سازماندهی زندگی خود را تعیین می کند که آیا می خواهد یا نمی خواهد جذب آغازی جدید تجربه های جدید…هر آنچه که شما تمایل به جذب.

ساده و ساده است.

بسیاری از نا امید کردن در مورد چگونه به فاش کردن آنچه آنها می خواهند در زندگی است. آنها فکر می کنم آنها باید به روشنی بیان کرد که آنها چه می خواهند (که نیست همیشه درست است. اشاره: نام آنچه شما می خواهید. نمی تواند مبهم) آنها احساس رانندگی به آنچه آنها می خواهند در مورد رشد شخصی خواندن برخی از کتاب ها…. در عین حال هنوز هیچ چیز. صدا آشنا است ؟

رشد شخصی است. آموزش نگه داشتن, نگه داشتن کشش نگه داشتن در حال گسترش است. شما افزایش خواهد یافت و ظرفیت خود را برای بیشتر از شگفتی های زندگی به عنوان شما رشد می کنند. فقط به یاد داشته باشید برای دریافت به روح یادگیری و ترغیب می شود به این باور است که وجود دارد برخی از کلیدی “خارج وجود دارد” برای شما برای پیدا کردن. شما همه شما نیاز به در.

بنابراین بازگشت به جوراب.

من مشغول به کار از نزدیک با قانون جذب برای برخی از زمان در حال حاضر. من تبدیل به صمیمی با فعالیت های این جادویی جنبه از جهان! یکی از چیزهایی که به وضوح نیاز به رخ می دهد به شما برای ایجاد و دریافت آنچه مورد نظر شما است را برای شما به راه است. شما نیاز به پاکسازی فرآیندهای بنابراین شما می توانید نسخه قدیمی, اعتقادات محدود. انتخاب و تمرین ابزار است که نگه داشتن شما روشن ضروری است به اجازه می دهد آنچه که شما تمایل به در آمده است (توجه داشته باشید: تمرین میباشد! بدون عمل, آن را همه فقط تئوری). اگر شما بلوک برای دریافت, با این حال مقدار مورد نظر شما چیزی ناخودآگاه اجازه خواهد داد که شما برای جذب آن است.

اما این نیست که در مورد. آن را در مورد جوراب.

راه دیگری وجود دارد که شما نیاز به روشن نگه داشتن. و است که خود را با مسائل و چگونه به شما در سازماندهی و ساختار فیزیکی خود را اموال. اگر اموال خود را نه در یک سفارش است که نشان می دهد شما آماده برای بیشتر شما نمی خواهد آن را دریافت خواهید کرد.

را حس ؟

در اینجا یک مثال از اینکه چگونه این را نشان می دهد. پول. بسیاری از مردم به قصد پول بیشتری داشته باشد. نگاهی به دولت فعلی خود را از وسایل و سازمان خود را.

چگونه می تواند جهان را به شما ارائه با پول بیشتر اگر شما وضعیت فعلی امور نشان می دهد که شما در این جریان با چه شده است ؟ چگونه شما در مدیریت امور اثر آنچه که شما می توانید و یا نمی تواند جذب کند. اگر شما خوب بودن مباشر از منابع شما چرا بیشتر در می آیند ؟

شما رو برای دریافت واقعی با خودتان. انجام این کار با شفقت نه انتقاد.

به یاد داشته باشید پول انرژی است. جریان انرژی در داخل و خارج آزادانه و به وفور به منابع است که روشن و سبکبار با “مسائل”. اگر مسائل خود را در سفارش شما نمی تواند به جذب بیشتر است. را در نظر بگیرید:

1) آیا شما بیش از حد ؟

2) آیا شما چیزهای که شما استفاده از?

3) مسائل خود را درهم و برهم?

4) این است که مسائل خود را به هم ریخته?

اگر پاسخ شما بله به حتی یکی از سوالات شما در حال مسدود کردن پول از آمدن به زندگی خود را.

آیا ممکن است نشانه ای از هر یک از این کشورها?

چیزهای بیش از حد =احتکار چسبیده و یا ترس از داشتن کافی نیست

مسائل شما استفاده نکنید=دانستن ارزش آنچه شما باید ترس از رها برگزاری برای یک روز دیگر

چیزهای درهم و برهم=پایمال پراکنده تفکر و سردرگمی و احساس مانند یک قربانی

مسائل به هم ریخته=به هم ریخته و ذهن دولت را از سردرگمی در حال انتظار برای کسی که برای نجات شما ترس از تصمیم گیری

**بسیاری از مردم فکر می کنم که هنگامی که آنها می خواهند زندگی آنها می خواهند شادی آنها می خواهند که زندگی را بیا با هم”. اما آن مخالف است. شما باید زندگی خود را با هم به طوری که چیزهای را که می خواهید می توانید در جریان! و من فقط صحبت کردن در مورد پول و یا اشیاء مادی. من صحبت کردن در مورد شادی و سلامت و صلح و….کیفیت تحقق است.

چه می توانید انجام دهید ؟ شما نیاز به روشن راه را با گرفتن سازمان یافته است. برخی از ایده ها:

1) از طریق همه چیز خود را و خلاص شدن از شر چیزهای دیگر استفاده کنید.

2) به چیزهای دور به عنوان هدیه برای کسانی که آن را درک.

3) ارزیابی ملزومات خود را و خلاص شدن از شر بیش از حد.

4) دریافت سازمان یافته است. اگر این سخت است برای انجام به تنهایی دریافت فروتن و کمک بخواهید.

5) ایجاد سیستم های به نگه داشتن همه چیز سازمان یافته ساده و روشن و تازه.

آه و خود را تمیز کشو جوراب. این همه زمانی آغاز شد که من متوجه شدم که من نیاز به پاک کردن معدن چون من تا به حال تمام کسانی که “فوق العاده” یک sockers که من فکر کردم من می خواهم پیدا کردن دیگر به استفاده دوباره برخی از روز. شما می دانید کسانی که مرموز تک جوراب که به نظر می رسد پس از لباس های شسته شده.

به هر حال خود را تمیز کشو جوراب و سازماندهی اموال خود را بنابراین شما می توانید اجازه می دهد برای فراوانی است که حق مال شما به جریان در. آن وجود دارد. در انتظار. شما فقط نیاز به راه است.

[ad_2]