تقویت نوار قرار دادن میلگرد ها

قرار دادن نقشه ها
قرار دادن منابع

نقاشی های قرار دادن نوار تقویت کننده ، دستورالعمل های مهندسین به پیمانکاران در مورد چگونگی ساخت سازه برای مقاومت در برابر بارهای پیش بینی شده است. آنها جزئیات و دستورالعمل هایی را ارائه می دهند تا آهنگران بتوانند میله های تقویت کننده را در محل کار تنظیم کنند.

 

فاصله نوار
نقشه ها برای قرار دادن میله های تقویت کننده در محل استفاده می شوند. بعضی اوقات نقشه های ساختاری و درج شده دقیقاً در مورد مکانی که میله تقویت کننده قرار دارد ، بسیار خاص است. آهنگران باید بدانند که چگونه میله های تقویت کننده به ابعاد کلی سازه مربوط می شوند.

پشتیبانی از نوار

میزان پوشش بتونی روی میله تقویت کننده بسیار مهم است. اگر به درستی ساخته شود ، بتن میله تقویت کننده را از خوردگی محافظت می کند. از پایه های نوار برای نگه داشتن میله های تقویت کننده در محل برای دستیابی به عمق مناسب پوشش استفاده می شود. انواع تکیه گاه نوار از ساده به عنوان بلوک های بتونی ساده تا صندلی های تمام پلاستیک ، تا پایه های نوار سیم متغیر است.

مورد نیاز برای نوار بار قیمت میلگرد
میلگرد با هم وصل می شود ، با استفاده از سیم ، آن را در جای خود نگه می دارد.

در سمت راست یک نمودار از اتصالات معمولی وجود دارد:

جزئیات A: “Snap Tie” (نمودار فوقانی سمت چپ) ساده ترین است و معمولاً برای میلگرد در حالت افقی مسطح استفاده می شود.

جزئیات B: “بسته بندی و ضربه محکم و ناگهانی کراوات” (نمودار بالای سمت راست) معمولاً هنگام اتصال آرماتور به دیوار عمودی برای نگه داشتن میله ها به صورت ایمن استفاده می شود.

جزئیات C: “کراوات زین” (نمودار پایین سمت چپ) پیچیده تر از اتصالات ضربه محکم و ناگهانی یا بند و بند و بند است. آنها معمولاً برای اطمینان از اتصال به میله های گوشه ستونی و نوارهای باریک به تیرهای گوشه ای استفاده می شوند.

جزئیات D: “بسته بندی و زین بند” (نمودار وسط پایین) شبیه کراوات زین است به جز اینکه سیم 1-1 / 2 بار در اطراف نوار اول پیچیده می شود ، سپس مانند جزئیات C کامل می شود.

جزئیات E: “شکل هشت کراوات” (نمودار پایین سمت راست) را می توان به جای بندهای زین یا بند و بند پیچ ​​و تاب ، روی دیوارها استفاده کرد. از این نوع کراوات برای ایمن کردن تشک های سنگین استفاده می شود.