توسعه ایلام با تدوین طرح چشم‌انداز ۲۰ ساله شهرستان‌ها

[ad_1]

درونمای این طرح ۲۰ ساله و برای سال ۱۴۲۰ و در سه فصل تدوین و طراحی شده است و این اسناد توسعه‌ای مبنای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه شهرستان‌ها و در کل توسعه استان قرار می‌گیرند. 

در فصل اول با استفاده از اطلاعات و داده‌های آماری وضعیت هر شهرستان از نظر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پروژه‌ها و همچنین پروژه‌های مهم شهرستان ذکر شده است.

فصل دوم این مطالعه نیز به اهداف بلندمدت شهرستان، راهبردهای پابرجا، تحلیل محیط درونی (قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت و تهدید) شهرستان، محورهای توسعه و تخصص‌های غالب شهرستان بر اساس یافته‌های مطالعات آمایش استان و سند راهبردی آمایش اختصاص دارد.

در فصل آخر این چشم‌انداز نیز با اتکا به یافته‌های مطالعات آمایش استان مهمترین طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی برای توسعه شهرستان در افق ۱۴۲۰ پیشنهاد شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در خصوص اهداف اسناد چشم‌انداز گفت: اسناد چشم‌انداز توسعه شهرستان‌های استان ایلام در افق ۱۴۲۰، به منظور ارتقای کیفیت محیط و جایگاه اجتماعی و فرهنگی شهرستان‌های استان، تامین سطح مناسب توسعه­‌یافتگی همه شهرستان‌ها متناسب با ظرفیت‌های زیستی و قابلیت‌های محیطی، متنوع شدن نظام اقتصادی استان، توسعه ساختارهای مدیریت یکپارچه و بین‌بخشی در استان و در کل رفع نابرابری‌ها و توسعه هم‌زمان تمامی شهرستان‌های استان تدوین شده‌اند.

رحمت‌اله قیصوری در خصوص اینکه این طرح تا چه اندازه بر مدیریت منابع مالی و انسانی استان تاثیرگذار بوده و چه کمکی به توسعه استان می‌کند، اظهار داشت: یکی از اهداف اسناد توسعه‌ای ۱۴۲۰، توسعه ساختارهای مدیریتی و  ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در بین شهرستان‌های استان و دستگاه‌های اجرایی برای هدفمندسازی برنامه‌هاست که با عملیاتی شدن این اسناد، از موازی کاری‌ها، اعمال سلیقه‌ها و انجام فعالیت‌ها و اقدامات خارج از برنامه پرهیز می‌شود و هماهنگی و همکاری یکپارچه‌ای برای توسعه همزمان مناطق مطابق ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه به وجود می‌آید.

وی تاکید کرد: کار تهیه این اسناد از اواخر سال گذشته آغاز و با شروع سال جدید این اسناد توسعه‌ای منتشر شده‌اند تا فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، برای پیشرفت و توسعه مناطق تحت مدیریت خود مطابق برنامه‌های اجرایی مندرج در این اسناد عمل کنند و از اقدامات خارج از برنامه، توان و ظرفیت مناطق پرهیز کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در خصوص تشابه و تفاوت اسناد ۱۴۲۰ با سند آمایش استان، یادآور شد: مطالعات آمایش، مادر تمامی برنامه­‌ریزی­‌های توسعه­‌ای مناطق و بخش‌ها در استان بوده و تدوین برنامه‌های اثربخش و کارآمد برای حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند برخوردار بودن از سند آمایش سرزمین است.

قیصوری ادامه داد: سند آمایش به عنوان سندی بالادستی و ذیل سند چشم­‌انداز توسعه کشور، با نگاهی بلندمدت و راهبردی، نقش بسیار زیادی در سیاست­‌گذاری‌ها، برنامه­‌ریزی­‌ها و توسعه‌ای پایدار داشته و آینده­‌نگاری، سیاست­‌گذاری و فرصت­‌سازی از ماموریت­‌های اصلی آن است اما اسناد توسعه شهرستانی، در ذیل مطالعات آمایش گنجانده می‌شود و با استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعات آمایش، نوعی سند اجرایی برای توسعه شهرستان‌های استان در افق ۱۴۲۰ محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مردم در این اسناد توسعه‌ای، تاکید کرد: در مدل‌های جدید مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرای برنامه­‌ها بدون مشارکت و همراهی مردم مقدور نخواهد بود و مدیریت مشارکتی امروز به یکی از معروف‌ترین تئوری‌های مدیریتی تبدیل شده است و دولت و مردم به عنوان یار و همراه در کنار یکدیگر، می‌توانند فرآیند توسعه را در یک منطقه رقم بزنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام گفت: امروزه ثابت شده است مناطق توسعه یافته، مناطقی هستند که علاوه بر برخورداری از مدیریت علمی و منظم، دارای شهروندانی توسعه یافته و مشارکت‌جو نیز هستند، بنابراین، برنامه‌های اجرایی ارائه شده در این اسناد، در صورتی عملیاتی شده و می‌توانند اهداف خود را محقق کنند که با پشتیبانی، حمایت و تایید مردم همراه باشند.   

لازم به ذکر است نسخه دیجیتالی این اسناد در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام به آدرس www.ilam.mporg.ir و با عنوان اسناد توسعه شهرستان‌های استان و همچنین کتابخانه دیجیتال سازمان به آدرس www.ilammporg.ir در معاونت هماهنگی برنامه و بودجه بارگذاری شده است.

[ad_2]

Source link