حسادت

[ad_1]

حسادت به طور معمول اشاره به احساسات و افکار و رفتارهای است که رخ می دهد زمانی که یک فرد معتقد است که ارزش ارتباط است که در معرض خطر یک رقیب. کلمه حسادت می آید از پرده تشکیل شده از jaloux. احساس حسادت همیشه به نظر می رسد برای جلوگیری از یک حس که چیزی در مورد زندگی خود را امن نیست به عنوان مثال در خطر و یا نامشخص است. حسادت فوران پیوست و می توان آن را فراتر تنها از طریق آگاهی است. همانطور که ما حرکت با آگاهی به مرکز این پدیده ما عبور ungrounded انتظارات و باورهای بینی و توهم و احساس گناه و حسادت از دست دادن اعتماد به نفس و تهدید به امنیت. هسته یک وجودی مشکل و آن را با توهم و موثر ترس طبیعت از نفس است. هنگامی که ما به دانستن و قبول نیستی در هسته حسادت و درد متعصب پیوست بس.

حسادت یک تجربه مشترک در روابط انسانی و از آن گزارش شده است در هر فرهنگ و در بسیاری از اشکال که در آن محققان را نگاه کرد .آن مشاهده شده در نوزادان به عنوان جوان به عنوان 5 تا 6 ماه و در افراد بالای 65 سال است. پیچیدگی از حسادت اجازه می دهد تا مردم به توصیف آن را در راه های مختلف. تعاریف از حسادت به طور معمول به اشتراک گذاری پایه تم. به این موضوعات نشان می دهد حسادت است و معنی و مفهوم آن را نیز می توان از مفاهیم مانند حسادت. در شرایط ساده حسادت یک احساس حفاظتی و رنجش نسبت به کسی که تهدید می کند یک ارزش و یا رابطه است.

کسانی که تجربه کرده اند پاتولوژیک حسادت و برای آنها حسادت باعث خشونت ممکن است استفاده از مشاوره حرفه ای. افرادی که تجربه معمول حسادت باید حداقل نه استراتژی برای مقابله با حسادت. مشکل حل استراتژی عبارتند از: بهبود اولیه رابطه تداخل با رقیب رابطه خود ارزیابی و خواستار تعهد است. احساسات متمرکز بر استراتژی عبارتند از: تخلف از شریک یا رقیب انکار/اجتناب از در حال توسعه جایگزین پشتیبانی/تطهیر و ارزیابی چالش است. این استراتژی مربوط به تنظيم هيجان شناختی تغییر مدیریت تعارض و قوانین زمین برای مدیریت حسادت رقابت است. مهم ترین چیز برای انجام در مورد هر گونه احساس حسادت است که برای اولین اعتراف به آنها و سپس تلاش برای غلبه بر آنها.

در حالی که جریان اصلی روانشناسی در نظر تحریک جنسی از طریق حسادت یک paraphilia (طبقه بندی به عنوان zelophilia) برخی از نویسندگان در تمایلات جنسی (Serge Kreutz, ابزاری, حسادت) استدلال کرده اند که حسادت در کنترل ابعاد می تواند قطعی اثر مثبت بر رضایت جنسی و عملکرد جنسی. حسادت گاهی اوقات افزایش مییابد شور و شوق نسبت به همکاران و افزایش قدرت پرشور sex. حسادت متفاوت در سراسر فرهنگ, فرهنگی, یادگیری می تواند دستکاری شرایط است که باعث حسادت و شیوه ای که در آن حسادت بیان شده است و نگرش به حسادت نیز می توانید تغییر دهید و درون یک فرهنگ در طول زمان است. حسادت قدرتمند و پیچیده ای از احساسات را تجربه در از دست دادن واقعی یا فرضی از کسی یا چیزی است که شما اعتقاد دارند که شما در حالی که حسادت نگرانی از آنچه که شما لازم نیست و می خواهم به داشتن حسادت در دین بررسی چگونه کتاب مقدس و تعالیم ادیان مختلف مقابله با این موضوع از حسادت. ادیان ممکن است در مقایسه و تقابل در چگونه آنها در برخورد با دو موضوع: قوانین و مفاهیم الهی حسادت در مورد تشدید و بیان انسان حسادت.

[ad_2]