خرید و فروش و قیمت استون در حجم ها 1 لیتری و – توسکا شیمی

همین سموم دفع آفات برای چمن، محصولات باغی، ایوان و محصولات زراعی یا کشاورزی به کارگیری می شوند. همین ماده شیمیایی زیاد فرار و گریز هست به همین جهت در محصولات متمایز نظیر سموم دفع آفات و همینطور به تیتر یک ماده حلال و بی اثر آیتم به کار گیری قرار می گیرد. حلال استن ، ساده ترین و کوچکترین کتون ، حساس فرمول شیمیایی (CH3)CO2 است. سمی است و دودهایی که در اثر اشتعال از آن خارج می شود خطرناک و مضر می باشد. ارنهایت) کاهش از آب هست و بخارات آن از هوا سنگین خیس می باشد.همچنین حلالیت آن بزرگتر یا این که برابر ۱۰۰ میلی گرم بر میلی لیتر در دمای ۷۲ سکو فارنهایت می باشد. استون حلالیت دوچندان لطف در آب، اتانول، ایزوپروپانول و تولوئن دارد.در رابطه مهم دمای ذوب و جوش همین ماده می توان گفت که در دمایی متساوی 94.9 جايگاه سانتی گراد به نقطه ذوب خود می برسد و در دمایی متساوی 56 درجه سانتی گراد به نقطه جوش خود می رسد.خرید استون به عنوان یک عدد از بهترین حلال های صنعتی که بضاعت و توان از در بین بردن و پاک نمودن چسب های قادر دارد، برای سوله ها حائز حساس است. بخش اعظمی از محصولات خانگی مثل چسب، محصولات غذایی، آب آشامیدنی، رنگ و لاک ناخن از استن تشکیل شده است. در داروسازی استون یکی از رایج ترین حلال های آیتم به کارگیری میباشد و به جهت ادغام نمودن فیلرها و اجزاء فعالی که قرص ها و مایعات دارویی را تشکیل می دهند ایده آل است. همین محصولات عبارتند از محصولات پاک کننده، عطر، ناخن، نگهداری از مو، نگهداری از پوست، محافظت از دهان و دندان، ضد آفتاب، پیرایش رخ و محصولات حمام. این مایع بی رنگ طبق معمول برای ایجاد محصولات حفظ شخصی و اسباب و اثاث آرایشی استعمال می شود. اسم آیوپاک آن propan-2-one می باشد. بنابراین از آن در پاک کننده ها و رقیق کننده های رنگ استعمال می شود. دهیدراسیون استون را میتوان اصلی نفوذ با استفاده از P84 (غشای پلی آمید)/TAEA (آمین های سه اساس (تریس (2-آمینو اتیل) آمین) متقاطع غشاهای ورقهای مسطح انجام داد. استون به تیتر یک حلال موءثر می تواند به جهت تمیز کردن پوشش اشکال تجهیزات حمل و نقل آیتم به کار گیری قرار گیرد. همینطور توسط آرایشگران برای برطرف کردن چسب کلاه گیس، سبیل و ریش مصنوعی به کارگیری می شود. اثرات قرار گرفتن طولانی مدت (مزمن) : می تواند سبب ساز خشکی ، قرمزی و ترک خوردگی پوست (درماتیت) شود. برای افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از خرید تاچ استون ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.