دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد

[ad_1]

به گزارش ایرنا، بعد از انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی ساعی به عنوان رئیس و مجتبی عابدینی بعنوان نایب رئیس، از سوی دبیر کل کمیته ملی المپیک معصومه قربانی بعنوان دبیر کمیسیون انتخاب شد.
معصومه قربانی دارای مدرک ارشد مدیریت بوده و دارای ۲۳ سال سابقه کار در سمت های مختلف کمیته ملی المپیک می باشد که با توجه به داشتن حسن سوابق و تجارب لازم از سوی کیکاوس سعیدی بعنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.

[ad_2]

Source link