درمان سرطان تیروئید

سابقۀ شخصی پزشکی: احتمال ابتلای افراد در گیر به گواتر یاغدههای خوشخیم تیروئید، به سرطان تیروئید نسبت به دیگران عمده است. چنانچه دکتر معالج احتمال وجود سرطان تیروئید فولیکولار را بدهد، طبق معمول به جهت تشخیص، نمونهبرداری اهمیت فعالیت جراحی را پیشنهاد میکند. درصورتیکه این سرطان بهتنهایی بر روی دهد، سرطانخانوادگی مدولری تیروئید، چنانچه ملازم کلیدی دیگر انواع سرطان باشد، سندروم نئوپلازی مختلف غدد درونریز(Multiple Endocrine Neoplasia -MEN- Syndrome) نامیده میشود. متخصصین هورمون شناسی و غدد درونریز تر و تمیز در حالا رسیدگی به اینگونه مسائل هستند. توسعه و گسترش ماکروسکوپی (ناخالص) بیرون تیروئیدی سطح تومور را ارتقاء می دهد (مرحله آسیب شناسی را در پایین ببینید) و اهمیت بدتر شدن ملازم است پیش بینیبه گسترش میکروسکوپی خارج تیروئید سطح تومور را تغییر و تحول نمی دهد. در سرطان های تیروئید ممکن میباشد عصب راجعه حنجره سرگرم شود و تارهای صوتی را زیر تاثیر قرار دهد که اصلی لارنگوسکوپ شرایط تارهای صوتی را بررسی میکنیم. احتمال ابتلا به سرطان تیروئید د در کسانی که در معرض تابش یک یا این که چند منشاء ید رادیواکتیو (۱۳۱I) قرار میگیرند بهخصوص در صورتیکه در آن زمان در سنین کودکی قرار داشته باشند ارتقا مییابد. تحقیقات نشان دادهاند که احتمال ابتلا به سرطان تیروئید، در کسانی که اصلی بعضا عوامل خطرزای مختص هستند، بیشتر از دیگران است. استیون شرمن، معاون دانشکده و رئیس تحقیقات دانش گاه پزشکی تگزاس در هوستون میگوید: «یک همبستگی فی مابین افزایش خطر سرطان تیروئید برای یک زن در میان سنین بلوغ و یائسگی وجود داراست اما هیچ سرانجام قطعی مبنی بر ربط داشتن مورد قضیه به هورمونها وجود ندارد.» بعضا پژوهشها نشان میدهند که استروژن یک استدلال پرورش سلولهای تیروئید به رخ سلامت و سرطانی میباشد و بدین ترتیب جنس، نقش مهمی در ساخت گرههای تیروئید و سرطان تیروئید بهشمار میآید. به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری مدیکال ساینس، این مطالعه نشان می‌دهد ارتقا موارد ابتلا به سرطان تیروئید عمده در کشورهای جنوب و شرق آسیا چشم می‌شود که همین آمار در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۰ درصد از کل مورد ها ابتلا بوده است. هیچکس نمیتواند سوای هورمون تیروئید زندگی نماید و درصورتیکه تیروئید نداشته باشد، نیاز دارااست که به جهت بقیه عمر خویش لووتیروکسین (معمولاً یک قرص در روز) مصرف نماید. پزشک معالج کارشناس بعد از آن از معاینه به جهت قطعی نمودن تشخیص خود، از پاراکلینیک به کارگیری می نماید و درخواست CBC (آزمایش خون)، سونوگرافی تیروئید، آزمایش ایزوتوپ، عکسبرداری CT یا این که MRI از حیطه گلو به جهت بیمار میدهد. به کارگیری از یک دستگاه فراصوتی می تواند به دکتر معالج در انتخاب محل فرو کردن سوزن امداد کند. همین تصویر میتواند ندولهای موجود در تیروئید را نشان دهد که اندازهشان آنقدر کوچک است که پایین دست احساس نمیشود. سابقۀ خانوادگی ابتلا به گواتر یا غدههای رودۀ بزرگ: تعداد کمی از افرادی که مهم سابقۀ خانوادگی ابتلا به گواتر (تورم تیروئید) میباشند و حیاتی غدههای کوچک مختلف تیروئید هستند، در خطر ابتلا به سرطان پاپیلاری تیروئیدند. زن بودن: از تعداد کل ۱۵۳۸ گزینه سرطان تیروئید در کشور‌ایران ۱۱۳۵ آیتم آن مربوط به زنان است. همچنین، تعداد پاره ای از کسانی که سابقۀ خانوادگی ابتلا به غدد متعدد باطن رودۀ تبارک یا راستروده (پولیپهای خانوادگی) داشته باشند، در معرض خطر ابتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید خواهند بود. درگیری غدد لنفاوی به وسیله سرطان یا این که کانسر پاپیلاری تیروئید ممکن می باشد به لطف قابل تحمل باشد ولی احتمال دارد خطر عود و رجوع سرطان تیروئید و هم مرگ و میر بیماران بخصوص افراد مسن را ارتقاء می دهد. کانسر آناپلاستیک تیروئید ترقی سریعی داراست و مهاجمترین و بدترین دسته سرطان تیروئید است. سرطان آناپلاستیک تیروئید یک کانسر حساس تمایز ناچیز و زیاد تعرضآمیز است. لوبکتومی تیروئید دارای یا این که سوای زخم: در صورتی که گره های تیروئید بیمار در یک لوب قرار داشته باشند، جراح تنها آن لوب (لوبکتومی) را حذف می کند. در صورتیکه همین ژن در فرد دچار به سرطان تیرئید مدولری چشم شود، دکتر به اعضای خانواده توصیه می نماید که کلیه پایین آزمایش قرار گیرند، و به جهت آن‌ها که حساس ژن دگرگونشده هستند، دکتر معالج آزمایشهای مرتب، یا جراحی برداشتن تیروئید پیش از پیدایش سرطان را سفارش میکند. اگر دکتر احتمال بدهد که به سرطان تیروئید مدولری مبتلا هستید، ممکن است مقدار کلسیتونین شما را اندازهگیری کنند و هم دیگر آزمایشهای خون را نیز بر بر روی شما انجام دهند. برای مثال، احتمال ابتلا به سرطان تیروئید در کودکانی که در نتیجۀ حادثۀ چرنوبیل در معرض ید رادیواکتیو قرار گرفتهاند، بخش اعظم از هاشیموتو و سرطان تیروئید دیگران است. ادله خطرزا علتی هست که احتمال ابتلا به یک بیماری را ارتقاء میدهد. مقدار زیر ید در رژیم غذایی خطر ابتلا به سرطان تیروئید فولیکولار را ارتقاء میدهد. همینطور مقدار ابتلا به سرطان تیروئید در اشخاصی که در محیط اطراف آن ها نیروگاه های هسته ای وجود دارد، بیشتر است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد عمده در آیتم سرطان تیروئید در ازمایش خون لطفا به بازدید از وب تارنما ما.