در بهشت و جهنم و قانون جاذبه انرژی

[ad_1]

من لنز Squidoo چگونه به فاش کردن هر چیزی که وجود دارد این است که یک مقاله با عنوان معنویت و دین و ایجاد جهان ما. در آن مقاله من بحث تعالیم عیسی و چگونه آنها مربوط به تجلی. در حال حاضر من به ادامه بحث و گفتگو و بحث در مورد مفاهیم بهشت و جهنم و چگونه آنها مربوط به قانون جاذبه انرژی است.

اجازه دهید ما را در نظر بگیرید که عیسی نقطه بود که ما تبدیل شدن به مسیحیان و سپس دریافت جایزه است که پادشاهی از بهشت است. بعد از همه وجود دارد هیچ چیز مانند مسیحیت در آن زمان پس چگونه می تواند او بود بحث در مورد آن. بنابراین به جای آن اجازه دهید ما فرض کنید که نقطه عیسی در ساخت این بود که ما تبدیل شدن به مسیح مانند. نقطه ای بود که ما به دنبال نور خدا در درون ما به عنوان تدریس توسط عیسی. (و اتفاقا به عنوان همچنین تدریس توسط گاندی, بودا, مارتین لوتر کینگ جونیور و بسیاری دیگر از رهبران روحانی بزرگ.) اجازه دهید ما فرض کنید که هنگامی که ما تبدیل شدن به مسیح مانند بدون در نظر گرفتن دین ما ما در بر داشت زندگی ابدی است. از آنجا که مسیح مانند و در بالاترین حس شامل نور ما و عشق ما و همه که خوب است و زیبا. و خدا زندگی/نور/عشق نیروی در جهان است. بنابراین او و ما ابدی.

بنابراین به دنبال این فکر بیشتر در نظر بگیرید که شما نمی توانید به دور از خدا چون خدا در درون. شما نمی توانید خاموش شدن نور خود را ، آن است که غیر ممکن است چون خدا نمی میرند. اما شما می توانید نور خود را پنهان در زیر یک بوته. و شما ممکن است انجام این کار برای مدتی. اما بدون توجه به آنچه شما انجام دهید, فتیله است که هنوز هم وجود دارد آماده می شود روشن. در حال حاضر همه از ما ساخته شده در تصویر و شباهت خدا پس همه ما مانند عیسی توانایی بازگشت از مرده و در اشکال دیگر. (نگاه کنید به مقاله های دیگر من در بالا ذکر شد.) و اگر آن را ممکن است بسیاری از طول عمر به نور یک شمع های خاص – در نهایت هر کس خواهد شد روشن است.

و یا گفت: یکی دیگر از راه: بله, آن را آسان تر است برای یک شتر را از طریق چشم از یک سوزن از آن است که برای یک مرد ثروتمند به پادشاهی از بهشت است. اما خدا جهان – از آن آسان است برای یک شتر را از طریق چشم از یک سوزن. به خدا این فقط به عنوان آسان به عنوان راه رفتن در آب و تغذیه هزاران نفر از مردم با 7 قرص نان. پس از آن آسان است برای یک مرد ثروتمند و برای هر کس دیگری برای رسیدن به بهشت به خاطر آنها خدا را در جهان و در واقع خدا در درون آنها. پس از آن به شرح زیر است که هر کس به بهشت است. از آن آسان است, اما عیسی مسیح ساخته شده نقطه خوب است که اشتیاق برای پول و انواع دیگر رذیلت همه مانع روند.

پس اجازه دهید بحث در مورد ‘قاضی نیست که شما در نظر گرفته نمی.’ آیا خدا در بالا می فرستد که نیمی از فرزندان او به سوزان دوزخ به دلیل برخی از تخلفات و یا اینکه آنها را پرداخت نمی کند کافی ادای احترام به او ؟ اگر او بر خلاف پدر با محبت که من می دانم. و در واقع این مثل خیلی کهنه ایده از خدا ترس را بر اساس نسخه ای که harkens به روز قربانی کردن انسان در یک تغییر دهید. نه, این است که پیامبر در تفسیر خدا اما مبتنی بر ترس انسان یکی است. خدا الهی است و همه مهربان و بنابراین او نمی کند که. او بالاتر از جمله خرده پستی. بنابراین پس از آن که قضات از جمله اقدامات تند و زننده و کلمات است که انسان مستعد ابتلا به?

من را به جلو است که ما خودمان و یا خدا در استفاده از قضات ما. خدا در درون ما – که در برخی از نقطه در قیامت احساس می کند و می داند که ما خطاها و جنایات است که ما بالاترین قاضی. این خود وارد قضاوت و سپس تبدیل به یک جهنم زندگی است که ما با محبت به دنبال صلح روح به نحوی باید گریبان خود را از. در غیر این صورت روح ما را پیدا خواهد کرد و صلح و یا گفت: راه دیگر آن را پیدا کند بهشت را در جهنم خواهد بود.

شما می توانید تصور کنید که مثلا کسی مثل توده-قاتل Ted Bundy هنگامی که او درگذشت. تصویر او به طور ناگهانی آمدن چهره به چهره با روح خدا در او که او تا به حال عمل تا به طور کامل در برابر. در نظر بگیرید که روح خود را از خدا پنهان و خفته در زندگی آمد به خط مقدم هنگامی که او درگذشت. و در نظر بگیرید که این خدا در حال کامل توانایی قضاوت اقدامات خود را – و یا به جای در نهایت او را به دیدن آنچه که او به عنوان مخالف به خدا است که در درون او. شما می توانید تصور, شکنجه, عذاب, و پاره های روح خود را? شما می توانید تصویر این عذاب که هیچ نیروی خارج نیاز به اداره? خواهد بود وجود دارد هیچ hell no inferno برای مطابقت با این. برای که در آن می توانید یک قاتل توده پیدا کردن صلح ؟

اما من معتقدم که صلح می کند و در نهایت به همه چند روز هنگامی که ما atoned برای ما گذشته و انجام آنچه درست است. روزی صلح می آید و آسمان می آید. و آن است که یک بهشت از جهل مانند باغ عدن. اما بهشت از شناخت و قدرت. این بهشت است که در آن ما می توانیم می گویند که ما سفر بسیاری از کثیف مسیر در نهایت به پیدا کردن ما خدا نور است. و این خوب است و ما خوب هستند. ما مانند عیسی و خدا بودا و مارتین لوتر کینگ خوب هستند.

در حال حاضر بسیاری از فیلسوفان امروز می گویند که تمام بقیه – شر پستی درد و رنج است – همه یک توهم است. این یک خواب بد است که ما همه را از خواب بیدار از برخی از روز. و یا به عنوان شکسپیر روح روشن فراتر از سن خود و زمان یک بار گفت. ‘این یک داستان گفته شده توسط یک ادم سفیه و احمق کامل از صدا و خشم چیزی معنابخش.’ و من تمایل به این باور است که این درست است. همه چیز اما عشق دور خواهد شد و ما را روزی می شود در سمت چپ تنها با نور و وجود ما است.

بنابراین مربوط به همه از این بازگشت به قانون جاذبه انرژی در گذشته نوشته من گفته اند که بسیاری در مورد آنچه باعث می شود ما برای جذب خوب است. من توجه شما ابزار های بسیاری برای چگونگی رسیدن به آن فضا است. بنابراین در اینجا این است یکی دیگر از ابزار است. این مفهوم است که ما همه صلح محدود و کار به سوی آسمان است و ما آن را روز بعد مثبت مفهوم است. این شامل همه مردم به همه مردم فضل برای نقص, مجموعه هیچ کس بالاتر از دیگر افتخارات و گاهی نهان خوبی در همه مردم است. آن را نیز می ترساند heck از ما. ما همه می خواهم به این باور است که ما بالاتر از یک انسان دیگر و ما با استفاده از این واقعیت است که ما این کار را انجام نمی یا که بد به استدلال می کنند ، اما این مفهوم بودن بیشتر از شخص دیگری است که یک نیروی مخالف است. این درست نیست با توجه به هر یک فیلسوف بزرگ مذهبی و معلم که به ما می گویند ما دنبال کنید. علاوه بر آن جذب خواهد شد منفی به دلیل آن منفی است. اما زندگی از نقطه نظر است که ما همه مثل هم فقط در مراحل مختلف روشنگری را یک نوع محبت و عشق و امید برای همه بشریت است. اگر ما زندگی می کنند وجود دارد ما باید برای جذب خوب است. اگر ما زندگی می کنند وجود دارد و ما را با تعریف زندگی در “قانون جذب انرژی است.”

[ad_2]