در مشاورین املاک آ ب آ

به گزارش خبرگزاری رکنا ازقزوین،علی فولیان در همین تماشا ضمن دیدار اهمیت مدیر اتحادیه مشاورین املاک قزوین موضوعات دارای ربط اهمیت جهت دهی مشاورین املاک، تقویت آنالیز بر کار دفتر ها مشاور املاک حیاتی هدف پیشگیری از جرایم و تخلفات و کااهش ورودی پرونده به محاکم قضایی، تهیه بانک جامع اطلاعاتی از واحدهای مجوز دار و فاقد پروانه و ممنوعیت از عمل واحدهای فارغ از مجوز، شیوه اجرای ضابطه پیش فروش آپارتمان، بررسی فرم قراردهای تنظیمی، برگزاری عصر های آموزشی در راستای افزایش دانش حقوقی مورد بحث و باز‌نگری املاک پدر اندیشه قرار گرفت. شیوه ارزیابی حق کمیسیون براساس روشی معین می باشد که بسته به ارزش ملک و نوع معامله انجام شده، چگونگی تعیین و میزان آن متفاوت می باشد. در واقع مدیران ساختمانی در به عبارتی ماهی که برنامه ساخت میلیونی مسکن اعلام شد بدترین تصویر ماهانه را از آتی پیشروی بازار از شهریور ۹۹ تاکنون ارائه کردند. چکیده از ملازمت و همراهی ما در پیشرفت کیفی کار شماست. همه روند خرید و فروش خویش را به ما بسپارید و از منافع به دست آمده لذت ببرید. البته به استدلال این که اکثری از اشخاص در جریان تصویب اطلاعات هویتی و سکونتی افراد در سامانه املاک و اسکان، داده ها خود را به اشتباه در همین سامانه وارد نمودند، پس از مدتی، وزارت رویکرد و شهرسازی، قابلیت ویرایش داده ها هویتی و ملک در سامانه املاک را فراهم نمود و در درحال حاضر حاضر، در شکل خطا در وارد نمودن اطلاعات، قابلیت و امکان تصحیح آن به جهت اعضا وجود دارد. اهمیت اعتنا به توضیحات بالا چنانچه قصد دریافت کد رهگیری در هنگام تنظیم قرارداد نو را دارید بایستی کل مشخصات قرارداد یا این که قولنامه و ملک از شیوه اینترنت و به وسیله مشاور املاک در سامانه تصویب معاملات املاک و مستغلات مرزو بوم ثبت شود. به عنوان مثال درصورتیکه ملکی 7۰ میلیون تومان رهن تمام شده باشد حق کمیسیون آن برابر دارای ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که باید به وسیله هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود. امیدواریم به مرحلهای برسیم که رقم اموال دولتی نیز معلوم و واضح باشد. همین مسئول در همین تماشا بیان کرد: مشاورین املاک وظایف و مسؤولیت های خطیری را بر عهده دارا‌هستند و انتظار می رود به دسته ای عمل کنند که نیز اعتماد مردم را جلب نمایند و متقابلا مردمان هم به آنها اعتماد کنند.