دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

Max flow 20 L/H, max pressure 3 Bar 230v, دوزینگ پمپ اسید PP/FPM seals. Max flow 5 L/H, max pressure 7 Bar 230v, PP/FPM seals. Max flow 1 L/H, max pressure 15 Bar 230v, PP/FPM seals. Max flow 15 L/H, max pressure 4 Bar 230v, قیمت دوزینگ پمپ اتاترون PP/FPM seals. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپها در اشکال دیافراگمی،پیستونی و پریستالیتیک موجود میباشند. دبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ جسکو 1.8 لیتر بر ساعت می باشد. قدرت موتور دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ جسکو 25 وات است. انواع دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ سه گونه دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ گوناگون وجود دارد. موارد کاربردی دوزینگ پمپ انواع دوزینگ پمپ، طیف وسیعی از کاربردهای مختلف را در صنعت های تامین می کنند. مسلم است که فشار خروجی اژکتور از محل ورود آن اکثر می باشد و علت بر نگشتن گاز از خروجی اژکتور به ورودی آن شتاب ترکیب آب و گازها در خرطومی اژکتور است. پمپ کلرزن جسکو به ادله آب بندی تام به جهت تزریق مواد سمی و خطر آفرین مناسب می باشد. دبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ جسکو از 2.4 تا 30.7 لیتر بر ساعت متغیر می باشد. تجهیزات جانبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها: عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان متعلق به تعیین صحیح تجهیزات جانبی می باشد. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ چیست ؟ پرومیننت آلمان پمپ (Dosing Pump) یا این که پمپ ترازو گیر چیست؟ بهترین ویژگی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها چیست؟ که هر یک از آن ها برای سیالات کلیدی خواص و حالت مختلفی مورد به کارگیری قرار می گیرد. به جهت تهیه و تنظیم PH از طریق اشکال اسیدها، سولفوریک و نیتریک آیتم استفاده قرار میگیرد و همینطور برای تزریق رنگ به بنزین نیز مورد به کارگیری قرار میگیرد. پمپ دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان یکی از مهمترین و پرکاربردترین پمپهایی می باشد که در صنعت آیتم استعمال قرار می گیرد و میتواند مقدار مشخصی از مواد شیمیایی مانند اسیدها، سیالات خورنده و مایعات ویسکوز را در محل گزینه نظر پمپاژ نماید به همین برهان این پمپ، دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ نامیده میشود. § به جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم به کارگیری می شود. کوپلینگ انعطاف پذیر: این کوپلینگ های علاوه براینکه وظیفه انتقال قدرت ازموتوربه پمپ(شافت)رادارند کار ازبین بردن ناهم محوری در میان دو شافت محرک و متحرک را هم انجام میدهند. مهمترین اجزای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ دیافراگمی عبارتند از: محفظه، پلانجر، دیافراگم، میل لنگ، شیرهای ورودی و شیرهای خروجی و مهمترین اجزای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ پریستالیتیک عبارتند از: لوله انعطاف پذیر،غلتک و روتور.