رابطه جاذبه – ایجاد یک رابطه با ساخت فضایی برای یک

[ad_1]

آن است که معمولا توصیه می شود برای اطمینان فیزیکی اتاق برای یک رابطه جدید به نشان می دهد تا در زندگی خود را. آن را قرار داده راه دیگر پاک کردن گنجه خود را و برخی از زیر شلواری. اجازه می دهد تا فضای خود را برای زندگی به مساعد برای جفت. و در حالی که این مهم است که آن را حتی بیشتر اهمیت به ایجاد فضا برای احساسات خود را.

تصور کنید آزاد به آزاد کردن خود از گذشته است. فکر می کنم از انتشار احساسات خود و انتشار محدود کردن عادات فکر کردن در مورد روابط و آمرزنده است. شما در حال ایجاد فضایی برای تولید انرژی برای, تازه, جدید, سالم, و کل رابطه به نشان می دهد تا به.

من در حال حاضر می توانید بگویید برخی از شما در حال حاضر ابراز در سر خود را, “آره, اما من فکر نمی کنم او واقعا به اجازه خاموش قلاب برای اقدامات خود را. این اشتباه بود و است که به سادگی که!” سازمان دیده بان انرژی شما اجازه بدهید می شود siphoned از قدرت خود را. این است نشت کند و در زمینه انرژی خود و در طول زمان آن را تهی انرژی خود را اگر آن را ندارد در حال حاضر. همچنین این آهسته انرژی نشت شما مانع از برگزاری همه قدرت خود را متمرکز در این زمان حاضر است. هنگامی که شما لازم نیست حفظ قدرت خود را در حال حاضر شما فکر می کنید شما در حال رفتن به یک قدرتمند معنی خالق ؟ این امر باعث آن می شود که بسیار سخت تر است.

خود را در قدرت کامل پشت های آزاد و رها از گذشته از قضاوت است که نگه داشتن شما را درهم و برهمی و تا خود را در زمینه انرژی و جلوگیری از حرکت رو به جلو به داشتن زندگی شما باید همیشه مورد نظر را به زندگی می کنند.

من متوجه شده ام که موضوع عفو و بخشش می تواند یکی سنگین. من صحبت کردن در مورد نوع آمرزنده که در آن ما در حال excusing شخص دیگری فقیر اقدامات است. ضروری است که مرزهای جامد در محل زندگی خود را. به درک چگونه شما احساس می کنید در مورد کسی که مورد نظر شما را در زندگی شما و کسانی که شما نمی. چگونه شما تمایل به صرف زمان خود را با آنها. آن را ضروری می دانم که چه عملکرد خوبی برای شما و آنچه را نمی کند. راه شما سرمایه گذاری زمان و انرژی خود و با آنچه مردم آنچه احساس می کند درست و چه به نظر می رسد مانند یک تخلیه انرژی.

قادر به بخشش و عفو است و نه اخلاقی و موقعیت. آن را در مورد درستی یا نادرستی رفتار هر چیزی. بخشش است و انتشار آن درد slights, نقض تلخی و کینه و ایجاد فضا برای آنچه که شما تمایل به نشان می دهد تا. اخلاق هیچ ربطی به با آمرزنده و مهربان است.

نهایت قدرت خود را در تبخیر گذشته با انتشار و بخشش خود و دیگران. این به شما یک خالص و بوم که در آن به آشکار خود را ایده آل در روابط عاشقانه است.

[ad_2]