راهنمای جامع کوچک کردن سینه با ورزش – زیبا کلیک

قفسه سینه شما پانسمان خواهد شد و به شما سینهبند جراحی داده میشود. پس از ساخت برش دارای استعمال از یکی از از روشهای فوقالذکر، جراح پلاستیک بافت، چربی و پوست اضافی سینه را حذف نموده، مجموعهی نوک سینه / هالهی سینه (آرئول) را به ارتفاع بالاتری در قفسه سینه جابجا میکند. پیروی از توصیههای جراح پلاستیک خود پس از عمل ریز کردن سینه (ماموپلاستی) كوچك كردن سينه به شیوه طب سنتي ضروری است. جراح پلاستیک به احتمال دوچندان پیشنهاد خواهد کرد که دستکم 3 تا 4 هفته برای از سرگیری فعالیتهای ورزشی (غیر از پیادهروی) طاقت کنید. جراحان پلاستیک ممکن میباشد یکی از یکسری ترفند مختلف جراحی را در زمان ریز نمودن سینه به کار گیری کنند؛ روشی که یک جراح به جهت هر مریض به کار گیری خواهد کرد، بستگی به آناتومی سینههای بیمار، گونه و مقدار بافتی که بایستی برداشته شود و نتیجهی آیتم لحاظ مریض و احتمال عارضه ها جراحی ریز كوچك كردن سينه اهمیت بدنسازي کردن سینه دارد. زیرا سیگار احتمال عفونت سپس از جراحی را بالا می برد. عملهای جراحی متمایز را میتوان به جهت رفع نیازهای شما پیشنهاد کرد و نتایج بالقوه، خطرات و عوارض برای شما توضیح دیتا خواهد شد. مزایای به کار گیری از لیپوساکشن برای ریز کردن سینه این است که روشی کوتاهتر و کمتر مهاجم میباشد و آثار زخم آن عملاً غیر قابل بازدید در سینه میباشد و نتیجه ها آن دائمی خواهد بود. با همین حال، همین نحوه صرفا در بیماران خاصی نتایج مناسب میدهد. اکثر بیماران پیاله مدت 1 هفته، آمادگی رانندگی و رجوع به محل کار خود را خواهند داشت، در واقع پس از آنکه دیگر نیازی به مصرف دارو نداشته باشند. مهم مراقبتهای مناسب، اثرها جراحت در طی سال اول پس از جراحی معمولاً بهطور قابل توجهی محو خواهد شد و به راحتی به وسیله لباس، حتی یک تاپ شنا مخفی خواهد شد. در این نوشته علاوه بر ارائه توضیحات در آیتم جراحی زیبایی سینه، درباره هزینه عمل کوچک نمودن سینه نیز حرف خواهیم کرد. موضوع با اینجا است که ماموپلاستی نسبت به دیگر اعمال جراحی زیبایی چندان شناختهشده نیست. شاید تصور کنید که داشتن سینههای بزرگ ،به جذابیت و زیبایی شخص امداد می نماید اما زمانی میزان سینه خیلی پهناور شود، قطعا مشکلاتی را هم در پی خواهد داشت.