روستاهای مازندران دو برابر شهرها تشکل غیردولتی دارند

[ad_1]

حسین حسن نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود : برنامه ریزی ما شکل گیری حداقل یک تشکل غیر دولتی در روستاهای دارای دهیاری است که با این برنامه حداقل در بیش از ۲ هزار روستای مازندران تشکل غیر دولتی تشکیل می شود.
وی کارکرد این تشکل ها را مسایل اجتماعی بیان کرد و اظهارداشت : در همه گیری ویروس کرونا در استان مازندران ۴۰۰ تشکل غیر دولتی در روستاها همکاری خوبی در خدمات رسانی به مردم داشتند که این تجربه نشان داد که تشکل های غیر دولتی می توانند نقش مهمی را در حوزه فرهنگی و اجتماعی در روستاها ایفا کنند.
معاون استاندار مازندران تعداد تشکل های غیر دولتی فعال در شهرها را حدود ۳۰۵ تشکل بیان کرد و دلیل کم تعداد بودن این تشکل ها را بروکراسی اداری طولانی ناشی از صدور مجوز برای تشکل غیر دولتی در سطح شهرها بیان کرد.
حسن نژاد افزود : این در حالیست که در روستاها این مجوز صرفا پس از تایید از سوی بخشداری ها و با همکاری دهیاری ها صادر می شود و از لحاظ زمانی این مجوز تشکل ها در روستاها سریعتر صادر می شود.
استان مازندران ۵۸ شهر و بیش از سه هزار روستا دارد که ۵۳ درصد از جمعیت سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفری این استتان طبق سرشماری سال ۹۵ در شهرها و ۴۷ درصد در روستاها سکونت دارند و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ روستای استان نیز دارای دهیاری هستند.

[ad_2]

Source link