ساخت استخر – شرکت پارسیان استخر

امروزه بدلیل مشغله دوچندان مردم ایجاد استخر و به خصوص استخرهای پهناور ویلاها یکی از از دغدغه ها میباشد. در تمام آب استخر بدلیل راکد بودن عمده در معرض آلودگی میباشد. بایستی توجه داشت که این تراز دوچندان تخصصی هست و می بایست توسط یک کارشناس چابکدست انجام شود در غیر همین رخ تمام پروژه به نقص‌ می خورد. بتنریزی پس از انجام همه فرآیند فوق در استخرهای بتنی و وینیلی انجام میشود، در استخرهای تبارک بتنریزی به وسیلهی میکسر و پمپ انجام خواهد شد. انجام همین تراز باید بوسیله برقکار متخصص انجام شود تا خطر برق گرفتگی در استخر وجود نداشته باشد. پس از تکمیل این سطح میتوانید مبادرت به ساخت فضای اطراف استخر به جهت ارتقا نمای آن کنید. همانطور که من در اکنون پشیمانی میل کردن به جهت هزینه دینامیت بودم یک عدد از همسایه ها راجع به هزینه بالای حصار حرف میکرد.من تماماً فراموش کرده بودم که برای کارگزاری یک سد محافظتی اطراف استخر، احتیاج به مجوز رسمی دارم. در غير اين رخ فعاليت استخر، براي مدت دوران مشخصي كه از طرف نهاد صادر كننده مجوز تعيين مي شود لغو مي گردد. اما کارداران متعددی در انتخاب بها نهایی یک استخر دست دارند و سبب باکیفیت خیس شدن آن میشوند؛ این عوامل مانند بعد ها استخر، رخ هندسی استخر ، عمق آن و مورد ها دیگر می شوند. استخرهای سرپوشیده و جور استخر سرباز از نوع تقسیم بندی هایی می باشد که از حیث مکان استخر منجر طبقه بندی مکانی می شود و به مراتب استخرهای سرپوشیده سختی بیشتری نسبت به استخرهای سرباز دارا هستند البته در مناطقی که دمای هوا قلیل می باشد و هوا سرد است تعیین استخر در فضای سرپوشیده گزینش مناسبی است.هزینه استخر سرپوشیده بخاطر ساخت محوطه استخر هزینه بالاتری خواهد داشت . بعلاوه در همین مرحله از چسب بتن برای خودداری از رخنه آب به قسمت های داخلی استخر به کارگیری می شود که استحکام استخر را چند برابر میکند. ایجاد استخر بر روی زمین درعینحال که زیاد زیبا و شیک می باشد دوچندان مقرونبهصرفه بوده و هزینههای نگهداری و تجهیزات استخرهای زمینی ساخت استخر نوشهر را نخواهد داشت.