ساخت یک طرح بازاریابی موفق – 15 کلید موفقیت کسب و کار عوامل

[ad_1]

هر طرح بازاریابی باید شامل یک تجزیه و تحلیل صنعت. چرا ؟ به دلیل آن است که از اهمیت حیاتی به درک صنعت شما در عمل و به شناسایی و پیگیری عملکرد خود را به کسب و کار کلید موفقیت عوامل (KSFs) برای سازمان شما.

درک خود را از صنعت و شناسایی خود را KSFs کمک خواهد کرد که ایجاد یک طرح بازاریابی موفق; یکی این است که بر اساس پیشرفت های قابل اندازه گیری و نتایج. یک عامل کلیدی موفقیت یک عنصر از یک کل تاثیر می گذارد که کسب و کار خود و توانایی به انجام خوبی در بازار خود را.

اکثر کسب و کار تمرکز در بین سه و پنج از مهم ترین (برای کسب و کار خود) عوامل موفقیت. از زمان به زمان یا سال به سال این عوامل کلیدی موفقیت ممکن است تغییر به عنوان صنعت و یا تغییرات بازار ،

15 نمونه از کسب و کار کلید موفقیت عوامل (و این است که یک لیست جامع) عبارتند از:

 1. تعداد مشتریان جدید در هر سال ؛
 2. تعدادی از مشتریان از دست رفته در هر سال و یا تعدادی از مشتریان حفظ (این مهم است که به درک و اندازه گیری پتانسیل ارزش طول عمر مشتری برای هر مشتری به طور منظم);
 3. استخدام و حفظ کارکنان عالی (اندازه گیری شده توسط کارمند به نوبه خود بیش از, فرصت های شغلی, رضایت مشتری);
 4. موفق و معرفی محصول جدید (اندازه گیری شده توسط فروش و هزینه های);
 5. موفق برنامه های تبلیغاتی (اندازه گیری شده توسط فروش و هزینه های);
 6. خوب/سالم شاخص های مالی: به عنوان مثال سرمایه قابل قبول نسبت (به ویژه در بدهی به حقوق صاحبان سهام نسبت), حاشیه سود, جریان نقدی مطالبات و بیشتر;
 7. اگر در صنعت ساخت بالا عامل استفاده از ظرفیت;
 8. قوی تامین کننده شبکه;
 9. قوی شبکه توزیع و یا کانال;
 10. موفق محصول موقعیت;
 11. کم هزینه ساختار;
 12. تو رفتگی در دیوار محصول/خدمت – پیگیری تعدادی از رقبای ورود و/یا ترک تو رفتگی در دیوار. هزینه ورود به بازار بالا یا پایین ؟
 13. رهبر بازار یا پیرو یا رقیب است و خود را نسبت به موقعیت بازار و چرا ؟ آیا شما قادر به پشتیبانی از موقعیت که اگر تحت عنوان ‘حمله’?
 14. تمایز محصول: آیا شما فن آوری و یا خدمات مزایای که دیگران نمی توانند به راحتی کپی کرد ؟ ؟ چگونه منحصر به فرد و متفاوت است که محصول یا خدمات خود را?
 15. زمان به بازار: آیا محصول یا خدمات شما را قادر به تحویل داده می شود به سرعت و به راحتی از اولین نقطه تماس به زمان حمل و متعاقبا صورتحساب?

هنگامی که شما شناسایی خاص خود را KSFs ساخت استراتژی های اطراف آن عوامل و ادغام آن استراتژی های بازاریابی خود را و طرح کسب و کار برای اطمینان از موفقیت کسب و کار. توسعه اندازه گیری برنامه های برای کمک به شما پیگیری پیشرفت خود را در برابر عوامل موفقیت. شما همچنین نیاز به ارزیابی خود رقابت کنید و ببینید اگر رقبای خود را عوامل کلیدی موفقیت مشابه و یا متفاوت از شما (با توجه به نقاط قوت خود و نقاط ضعف و بازاریابی و استراتژی های کسب و کار آنها ممکن است متفاوت باشد). یکی از راه مقایسه و ارزیابی است که برای انجام یک رقابت قدرت تجزیه و تحلیل پیدا کردن آنچه رقبای خود را, نقاط قوت و ضعف هستند و ساخت استراتژی رقابتی خود را بر این اساس. (یک نمونه تجزیه و تحلیل swot می تواند به شما نشان دهد که چگونه به تجزیه و تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید است که کسب و کار خود و چهره.)

برای مثال اگر حفظ مشتریان موجود خود است عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار شما هدف باید به رشد فروش خود را با مشتریان موجود. چگونه می توانم به شما انجام این کار ؟ آیا نظر سنجی رضایت مشتری برای ارزیابی میزان رضایت مشتریان موجود خود هستند (یا نیست). سپس تعیین اینکه چه چیزی نیاز به تغییر و آنچه شما نیاز به تمرکز بر. مطمئن شوید که شما را در درک چگونه مشتریان خود انتخاب بین رقبا: آن است که قیمت خدمات, کیفیت, دانش, قابلیت اطمینان, روابط, یا همه این عوامل ؟ چه محصول یا خدمات صفات مهم هستند به مشتریان خود ؟ چه منحصر به فرد تفاوت بین محصول یا خدمات خود و رقابت خود را محصول و یا خدمات (از مشتری خود را چشم انداز)?

هنگامی که شما را شناسایی کرده اند عوامل کلیدی موفقیت; ساخته شده است دستگاه های اندازه گیری به پیگیری آنها مورد بررسی و در مقایسه با رقبای خود را KSFs و صنعت; ساخته شده خود را به استراتژی ها و اهداف بازاریابی خود را و طرح کسب و کار(phew!); شما نیاز به عمل! ساخت کسب و کار خود را در این عوامل کلیدی موفقیت.

[ad_2]