سافت بال آموزش – آموزش Catchers نه به ترس از توپ

[ad_1]

همه انسان ها را همان طور کلی واکنش هنگامی که یک شی است که کاهش و نسبت به آنها: شانه خالی کردن. سافتبال فو لازم نیست که زمان برای شانه خالی کردن آنها نیاز به نگه داشتن چشم خود را بر روی توپ و گرفتن آن را پس از هر حمله یا توپ. سعی کنید این آموزش به نخست خود را سافتبال catchers برای لیگ های بزرگ:

آیا شما عصبی ؟

بهترین راه برای نگه داشتن بازیکنان آرام در حالی که در حال حمله 60 مایل در ساعت توپ است که از طریق تکرار. توسط 30th, 80, 1000هفتم توپ بدون گیر خواهد شانه خالی کردن زمانی که او می بیند که توپ در حال آمدن به سوی او. همانطور که با هر مهارت عمل می کند.

باید خود بشود گیر در مقابل دیوار ایستاده و کوزه ایستاده یک پا و یک نیمه در مقابل او. پارچ را به آرامی پرتاب توپ به طور مستقیم در چهره جالب, تندرست توپ از کلاه خود. باید تیم این کار را چند دقیقه در هر روز و به زودی به اندازه کافی شما گیر نمی خواهد حتی چشمک زدن زمانی که او می بیند که توپ به آینده! داشتن پارچ پرتاب توپ همچنین ایجاد اعتماد بین این دو است که جدایی ناپذیر به بازی روز موفقیت است.

تمرین بعدی است که دو برابر: نه تنها آن را کمک به حفظ گیر بر روی انگشتان خود را هنگامی که یک توپ روش, اما آن را نیز نیروهای خود را به فکر می کنم در مورد حرکت بعدی.

بمباران

باید سه بازیکن خط افقی بین تپه کوزه و بشقاب. گیر می شود در موقعیت. او با پوشیدن کامل دنده. خط “کوزه” هر کدام یک سطل توپ در مقابل آنها. اولین پرتاب توپ در گیر که پس از آن رول توپ را به سمت. دقیقه توپ را ترک میت بازیکن بعدی می اندازد. جانشینی سریع نیروهای این بازیکن بلافاصله به حرکت از یک عنصر از این بازی به بعد که یک مهارت است که می تواند به نفع همه بازیکنان و نه فقط خود را catchers.

[ad_2]