سخن معانی – سخن فا برابر پول

[ad_1]

رونز هستند انرژی نه کلمات.

سخن فا سخن که جذب پول و ثروت و رفاه به زندگی خود را در حال حاضر!

این اولین بار است که از 18 مقاله است که شروع خواهد شد شما را در جاده ها به بازآفرینی و تعریف جدیدی از زندگی خود را با کمک از سخن انرژی و کوانتومی اقیانوس.

همه انرژی است. کوانتومی اقیانوس انرژی است. رونز انرژی هستند. پول انرژی است. شما در حال مصرف انرژی است. من انرژی است.

کلید بازآفرینی و تعریف جدیدی از زندگی خود را با این سخن فا انرژی است که برای دریافت این رمزی انرژی در داخل از شما.

همه ما نیاز به کمک در این بازی بسیار سریع و جهان دشوار است. همه ما نیاز به پول بیشتر بهتر و سلامت بیشتر دوست دارم. اما ما نیاز به یک روش یک وسیله نقلیه وسیله ای برای جذب بیشتر سلامت و ثروت و عشق به زندگی ما در حال حاضر! بانک نمی خواهد آن را انجام دهد. بیمارستان ها و پزشکان نمی خواهد آن را انجام دهد. پانسمان تا از دست دادن وزن و ترکیب مو ما معتاد به آن را انجام دهد.

رونز خواهد شد: (آنها انرژی خلاق.)

“زمزمه رونز از جهان, نمادهای مقدس از نجات از کیهان عمیقا به خاک سپرده شد در درون خودمان در روح ما به عنوان ارث خاطرات. با آنها تماس سوفل و عجله در درون ما است و ما نمی تواند آنها را در خارج از ما تقلید اگر آنها ساخته شده است و به ما از ابدیت است.

آنها را از خواب بیدار!

ممکن است این سوفل از رونز با ما تماس بگیرید به عمل است.

سخن-فا-رفاه-پول-ثروت

عملکرد اصلی آن این است که برای جذب تلفن همراه و ثروت و پول را به زندگی خود را. اصلی سخن-معنی سخن فا AUROCH. این بود که یک گاو بزرگ وحشی که اهلی توسط وایکینگ ها. در وایکینگ روز AUROCH را در نظر گرفته شد و اندازه گیری ثروت. کسانی که بیشتر auroch را در نظر گرفته شد ثروتمندترین. Aurochs در نقل مکان کرد, آنها تلفن همراه ثروت است. ما aurochs در امروز اما ما با استفاده از پول طلا و نقره و سنگهای قیمتی به عنوان تلفن همراه ثروت است. زمین حساب نمی آید.

نکته شگفت انگیز در مورد رونز است که آنها را به زندگی فردی که تفسیر و معنی است که در داخل آنها و نه در آمریکا و نه در ما arbitray تفکر (چکیده).

سخن فا معانی

سخن از پول

سخن اصلی آتش

سخن از جهان

سخن از تغییر

نماد افزایش ققنوس

سخن از ایجاد معنوی

سخن از تلفن همراه ثروت

انتخاب رمزی کلمه کلیدی است که شما احساس می کنید شما نیاز دارید بیشتر در زندگی خود را در حال حاضر. این خواهد بود که یکی از شما را در خود تمرینات تنفسی.

نورس الهه FREYA الهه از این سخن است. او الهه عشق و Valkyries به عنوان به خوبی. او همچنین یک ونیر الهه و او و برادر دوقلو فری نیز خدا/الهه رفاه.

سخن-FA جذب mobile ثروت کیهانی همه (کوانتومی اقیانوس) به زندگی خود را. چگونه پول در می آیند ؟ از آن به عنوان فرصت و probalities. این است چگونه قانون جذب و قوانین فیزیک کوانتوم کار می کنند.

قفسه سینه از طلا نمی خواهد مرموزی به نظر می رسد در آستان خود را. جاذبه روند کار مثل این: هنگامی که شما را در تماس با سخن-FA امواج انرژی از کوانتوم اقیانوس جریان را نسبت به شما.آنها را وارد زندگی خود را به عنوان حوادث, افراد, ایده, تلفن تماس و پست الکترونیکی. استراحت است تا به شما! گوش دادن به شهود خود را دنبال افکار خود را پاسخ گوشی, باز کردن ایمیل, صحبت کردن با غریبه ها. آن است که در این اقدامات شماست که ثروت را به شما می آیند!

پول و سلامتی و عشق و انرژی هستند. شما باید یاد بگیرند که چگونه به منظور جلب این انرژی کوانتومی اقیانوس و به هاله خود را. آنچه را در هاله شما را به زندگی خود جذب.

[ad_2]