سوالات جذب نیروی شرکتی نظافتچی * سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1400

رجائی – مشکل ترین بخش گفبگوی نمایندگان محترم بخش سیاسی نظر دولت است اگر مساله برنامه را هم به آن شکل مطرح نکنیم نمایندگان محترمی که درجریانهای سیاسی حضور داشته اند یا فکر کرده اند قبول میکنند که مساله به این سادگی نیست که در این بحث اینطوری حل بشود ولی درعین حال فکر میکنم از فوائد این دوجلسه این بوده است که همین قدر هم ما توانیستیم روی این موضوع صحبت کنیم نوشته اند که ‹‹مگر تو نمیدانی که هرجا جامعه ای بالاخره یک ایدئولوژی دارد. رئیس- اقای رجائی اجازه میدهید ما طبق آئین نامه الالن چهار ساعت از وقت جلسه مان گذشته است و برای ادامه این بحث و رای گیری نیاز به موافقت مجلس داریم تشخیص خود من که جزو این شرط است این است که اگر به جلسه دیگری موکول نکنیم بهتر است و اگر این جلسه ادامه پیدا کند در یک وقت کمی موافق میشویم ولی اگر به جلسه دیگری موکول کنیم نمیدانیم که چه خواهد شد .

سوالات استخدامی طراحی وب اگر شما فکر کنید که یک هفته بعد از تشکیل دولت تمام قوا تفکیک شده است و هر کس کار خودش را خواهد کرد این عجله است که این انقلاب ، انقلاب اسلامی است و من و تو در صورتی انقلابی هستیم در این رابطه که مقلد امام باشیم بنابراین آنجا که امام دستور میدهد هم تو موظف هستی که عمل بکنی و هم من موظف هستم که عمل بکنم بنابراین اگر یک کسی آمد همینطوری بطور رهگذر یک کاغذ نوشت که این را اعدام کنید که امام تصویب کند ما تسلیم میشویم حالا گو اینکه این یک افسری باشد و در شهربانی در حال خدمت باشد و مثلا بگیرند و این حکم را هم برایش بنوییند ما خوشبختانه وضعمان در غیبت امام نیست بلکه در حضور امام امت موارد اختلاف به اعتقاد ما در این سیستم انقلاب اسلامی با حضور امام به سادگی قابل حل است و البته این به آن معنا نیست که هر روز نیم ساعت دم منزل امام بایستیم و نوبت بگیریم که آقا این مساله را چکار کنیم و آن مساله را چکار کنیم ، به نظر من این موارد آنچنان زیاد نیست .

لذا اگر مجلس موافقت کند ما مقداری از صحبتهای جناب آقای رجائی را یعنی هرچه صحبت دارند میشنویم و بعد وارد رای گیری میشویم . رئیس- تشریف نمیبرند چون حرفهای آقای رجائی آنقدرشیرین هست که نروند، آقای رجائی سوالات استخدامی علوم پزشکی ادامه بدهید. با قدم راست رفتن یک جائی دراین کیفیت مطرح است این کوچک کوچکش را گفتم آن وقت بروید توی خیابان گلوله ها می آیند بروید سینه تان را بگیرید جلو دقیقا هرچه که راجع به کیفیت دست نماز گرفتن راجع به رکعات نماز با راجع به آهسته و بلند خواندن ،ببینید اینها چقدر سبک است در آنجا هم که دستور هست که سینه را بدهید جلو تا گلوله بخورد ، همان ارتباط است شاید شما درایران اطلاعاتتان ( شاید چون هنوز نشسته ایم با هم از نزدیک صحبت کنیم ) اطلاعاتتان کم باشد ولی بدانید که درنماز خواندن آقا ما یک وقتی نماز میخواندیم یک جائی یک جمعی بودیم من چشمانم را می بستم وقت نماز خواندن مثلا خیال میکردم میخواهم دریک حالت بخوانم آمدند یقه من را گرفتند و گفتند از این به بعد ما با تو نماز نمیخوانیم گفتم چیه گفتند توچشمهایت را می بندی از چه کسی تقلید میکنی .

سوالات استخدامی گازبانی
نه اگر خدا بما توفیق بدهد که یک شناخت درست و یک برخورد درست با این نهادها بکنیم من معتقد هستم که کسی که از امریکا تحصیلش را رها کرده است و آمده رفته است در روستای زابل و دارد با دستش گل برمیدارد و روی هم میگذارد تا برای کسی خانه بسازد این نمیتواند دارای مسائل شخصی باشد که وقتی من به او پیشنهاد میکنم که برادر تو این کار را که میکنکی بسیار خوب است ولی برنامه ریزی هم داشته باشد ، من نمیتوانم قبول کنم که این بگوید خیر بنده برنامه ریزی را قبول ندارم بنابراین من در آن مطالبی که در برنامه ام آورده ام نوشته ام که ما میرویم بدنبال ایثار ، برنامه ریزی ، عمل .

دفترچه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
دستور و فرمانی که در مسائل سیاسی – اجتماعی و حکومتی جامعه از طرف ولی فقیه صادر می گردد حکم نامیده می شود. رجائی – عرض کنم که من فقط یک بخش این سوال را جواب میدهم که بسیار بهپرونده انتخاباتی آقای نظرم ضرورت دارد گرچه از طرف من شاید این مثلا دفعه بیستم باشد که توضیح میدهم ولی بخاطر شخص عزیز نویسنده که بعدا هم لازم است خیلی مطالب را ردجاهای دیگر خدمتشان عرض کنم توضیح میدهم بله رهبری در جامعه کنونی ما بارهبری درکلیه جوامع وکلیه انقلاب ها فرق میکند مطلب این چنین است که شما دریک روستا یک کشاورز رابدون اینکه در یک حزبی جمع کرده باشید وبدون اینکه تعلیمات سیاسی اجتماعی فکری مبارزه ای به او داده باشید این با این رهبری ارتباط دارد واین ارتباط آن چنان است که صبح که چشم از خواب باز میکند حکمی دارد که آن رهبر تعیین میکند و شب که میخواهد بخوابد حکمی دارد که آن رهبر تعیین میکند براساس آن پنج حالتی که از هر عمل مسلمان ما تعریف میکنیم شما شاید برایتان خیلی بعید باشد که ما کلاه داشتن در بعضی از جاها وکلاه نداشتن در بعضی ازجاها را به آن ارتباط مراجعه میکنیم.