سولفات پتاسیم چیست ؟

مصرف کود سولفات پتاسیم مایع به رخ محلولپاشی برای گیاهان زراعی 6تا 8 در هکتار است. معمولا برای صیفی جات 300 تا 500 ، برای دانه های روغنی 200 تا 300، برای میوه های هسته دار و غلات 200 تا 300 کیلوگرم از این کود در یک هکتار زمین مورد استفاده است. در شکل نیاز به میزان بالای K₂SO₄ ، متخصصان کشاورزی معمولاً استفاده از این متاع را در تعدادی نوبت سفارش میکنند. سولفات پتاسیم در صنایع غیر از کشاورزی نظیر صنایع غذایی ، صنعت های دارویی و شیمیایی کاربردهای متعددی دارد. به تناسب رویش جمعیت عالم ، درخواست‌کردن به جهت ایجاد محصولات کشاورزی هم ارتقاء می یابد. علاوه بر آن، پتاسیم به اندازه و مطلوب برای گیاه، می تواند منجر کمتر از دست دادن رطوبت از گیاهان در حال رویش شود و براین اساس مقاومت گیاه در برابر خشکی را افزایش می دهد. کود مایع بازدهی بیشتری نسبت به کود جامد داشته و ضمن رشد گیاه، باعث بهبود طعم آخری میوه می­شود. همین ماده در هر سه حالت پودر، محلول و مایع هم صد در صد جذب درخت می شود و هیچ ضرری ندارد و ساخت نخواهد کرد، اما در دیگر کودها، باقی باقی‌مانده آن‌ها پس از محلول پاشی بر بر روی شاخ و برگها مشاهده می شود و به صورت رسوب تجمع پیدا می کند. فقدان سولفات پتاسیم در گیاهان منجر می شود تا اکثر میوه های در حالت رسیده یا این که حتی نرسیده از درخت قطع شده و بریزند، به برهان اینکه ساقه توانایی محافظت میوه را ندارد. سولفات پتاسیم کمپانی پگاه گوشه و کنار آرین در سایزهای مختلف( حت ریز تر از 015/0 میلی متر) ایجاد می شود ایجاد سولفات پتاسیم سولفات در ترازو ریز سبب ساز می شود محلول سولفات پتاسیم به راحتی توسط گیاه جذب شود. پتاسیم عواملی چون رنگ، اندازه، رخ و قدرت دانه ذیل اثر گذاری قرار می دهد و و نیز چنین سبب ساز افزایش برداشت فرآورده می شود. کودهای شیمیایی علی رغم ایراداتی که کلیدی برخی محصولات از پاراگراف محصولات مبنا – نیتروژنی دارند، نقش انکار ناپذیری در ارتقا تولید و بهبود کیفیت مواد غذایی دارند و یکی از از مواد معدنی تاثیرگذار در همین حوزه Potassium Sulfate است. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم کود سولفات پتاسیم برای یونجه بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.