سکسی بودن و قانون جاذبه

[ad_1]

ما معمولا فکر می کنم جذاب بودن همان راه ما فکر می کنم از هر گونه صفات فیزیکی: یا شما یا شما نمی. اما من می خواهم به رویکرد جذابیت متفاوت است. من می گویم جذابیت می تواند آموخته مهار و استفاده برای هر چیزی که شما می خواهید. و یادگیری جذابیت شرح زیر است خاص “برنامه درسی” از درس های زندگی – یک برنامه آموزشی است که هر کسی می تواند به دنبال به منظور موفق شدن.

جذابیت بیش از فقط خود را به نظر می رسد. جذابیت پیچیده تر و جذاب از تصاویر در یک مجله. اگر شما شنیده ام از راز شما می دانید جذابیت نیز توانایی خود را برای آوردن همسر مناسب و یا ثروت و یا فرصت مستقیما به آستان خود را. آیا جای تعجب است که ناپلئون هیل تماس خود را با اصول “قانون جاذبه?” جاذبه برابر است با جذابیت.

من خود را تعریف گرما به عنوان شخصی خود را در سطح جذابیت. خود گرما یک سطح از مهارت در جاذبه است. چقدر خوب شما را در حال داغ ؟

به عنوان شما را تبدیل به جذاب تر حرکت می کند همراه از طریق طبیعی مراحل توسعه است. این مرحله از توسعه ویژگی های کلیدی و مهم است که آنها را جدا از مراحل دیگر. و هر مرحله نیاز به یک مجموعه خاص از نگرش به منظور به حرکت را از طریق آن.

7 مراحل گرما تنها مفید است اگر شما می خواهید به رشد و معروف است. اگر شما نمی خواهید که پس از آن شما می توانید با استفاده از سه مرحله برای تبدیل شدن به جذاب به دیگر تک آهنگ و یا شرکای کسب و کار. مشاهیر مانند اپرا, بونو, مدونا و David Letterman همه طی این 7 مرحله در یک شخصی پیگیری از شهرت و موفقیت است.

7 مراحل گرما عبارتند از:

1. جان روح (نقطه شروع خود را)

2. شجاع روح (به دست آوردن شجاعت)

3. این سر بالایی تعقیب (آموزش به داغ)

4. سراشیبی تعقیب (گرم بودن آسان است)

5. موج نو هوت (شما باید رسما داغ)

6. همراهان (حفاظت از شهرت)

7. بزرگ افراد مشهور (با استفاده از شهرت برای کمک به دیگران)

هر یک از 7 مرحله از گرما خاص حاکم بر اصول است که تغییر رویکرد خود را به حل مشکل زمانی که شما در آن مرحله است. درخواست مهارت شما تا به حال در یک قبلی مرحله به مرحله فعلی خود را و شما نمی دیدن نتایج مشابه. در واقع شما نا امید و نا امید چون شما احتمالا نمی خواهد هر گونه پیشرفت در همه. شما باید به دنبال منحصر به فرد قوانین حاکم بر این مرحله از گرما است که شما اگر شما می خواهید را به حرکت به سطح بعدی.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 7 مراحل گرما را بررسی کنید LittleLoveCoach.com

[ad_2]