شرکت آریا فراز پارت

گازهای تحت فشار از فاصله میان جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار رینگ پیستون می­رسند. یکی از دلایل عبور این گازها وجود دهانه رینگ است که اندکی نشت گاز را امکان پذیر می کند همچنین فشار احتراق در آغاز حرکت ممکن است به حدود 6900 کیلو پاسکال برسد. اشاره کرد. درواقع از بین تمامی نرم افزار ها آن دسته که به روش CFD حرکت گاز درون لوله ها را تحلیل می کند از اهمیت بیشتری برخوردار piston 6 است. فرایند های موجود در لوله های هدرز را می توان به کمک قوانین مربوط به گازها (گازهای ایده آل پیستون چیست ومختلط) توجیه کرد. لازم به ذکر است برای دسته بندی هدرزها،شرکت های سازنده آنها را به صورت ترکیب عددی معرفی می کنند که بسته به شکل ظاهری آنها نامگذاری می شوند. بنابراین کنترل فشار بازگشتی در وحله اول والبته نحوه انتقال گرمای موجود در درجه بعدی بسیار حائز اهمیت است. را ندارد. پیستونها قلب یک موتور احتراق هستند و باید در مقابل نیروهای حاصل از انفجار در موتور و تغییرات دمایی تا 1000 درجه سانتیگراد مقاومت کنند. اگر به زبان مهندسی بیان کنیم، در خودرو وظیفه هدرز در سیستم اگزوز،کاهش مقاومت هوا یا همان فشار بازگشتی و افزایش بازده حجمی در موتور است.

درحقیقت می توان گفت،درهدرز برای هر سیلندر یک خروجی منحصر بفرد در نظر گرفته شده تا بلافاصله پس از اشتعال و بالاآمدن پیستون در سیلندر،گازهای خروجی با کمترین مقاومت موجود در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج شده و نسبت به مانیفلد چدنی معمولی،این کار سریعتر و آسانتر انجام می شود که البته در خنکسازی موتور هم بی تاثیر نیست. در واقع پس از مدلسازی ظاهری لوله ها، تحلیل دینامیکی جریان سیال موجود در لوله انجام می پذیرد و تمامی متغیر های موثر در رفتار سیال، بدون استفاده از ابزار های مختلف قابل اندازه گیری هستند. با CFD می توان نرخ انتقال حرارت، نرخ جریان سیال عبورکننده،افت فشار و تحلیل گرمایی به منظور تعیین توزیع دما و همچنین شار حرارتی موجود را که به مواد استفاده شده در ساخت هدرز ها بستگی دارد، بررسی نمود. اگر این میزان بیش از حد باشد مایع نمیتواند در مجراها به درستی جریان پیدا کند و در نتیجه راندمان این سیستم برای خنک کردن موتور کند شده و کاهش پیدا می کند. برای مثال در شکل 3-الف یک هدرز 1-4 را مشاهده می کنیم،که عدد سمت چپ تعداد ورودی و عدد سمت راست خروجی هدرز را بیان میکند که البته همواره به 1 ختم می شود.

جهت افزایش قدرت تولیدی موتور ، تعداد سیلندر ها نیز افزایش و بر اساس آرایش و تعداد سیلندر ها ، تعداد پیستون ها تعیین می گردد . در واقع این تعداد لوله ها و نحوه اتصال آنها به یکدیگر است که آن را نامگذاری می کند. شیار کنترل روغن دارای سوراخ هایی است که می تواند روغن اضافی را به راحتی به داخل میل لنگ تخلیه کند. وظیفه اصلی تسمه تایم ایجاد هماهنگی بین میل لنگ ،میل سوپاپ و سوپاپ ها می باشد. اما در شکل 1، هدرز در دو مرحله وظیفه خود را انجام می دهد که طی آن،ابتدا 4 لوله ورودی به 2 لوله و در نهایت همگی به یک لوله تبدیل می شوند. در این حالت در کورس تراکم فشار گاز در حال تراکم به پله داخلی نیرو اعمال کرده و باعث می شود که رینگ با نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و عمل آب بندی را بهتر انجام می دهد.

این عمل یعنی هدایت و خارج کردن گاز های ناشی از احتراق، در اکثر خودرو های امروزی توسط مانیفلد ها انجام می گردد. همانطور که می دانیم در موتور های احتراق داخلی ، دود حاصل از احتراق در سیلندر ها باید خارج گردد تا سیکل احتراق مجددا با مکش هوای تازه به درون سیلندر ها تکرار شود. فرسایش شعاعی پیستون میتواند منجر به آسیب دیدن سیلندر و یا بوش سیلندر شود. II. افزایش فشار بازگشتی، میتواند عملکرد توربوشارژر را تحت تاثیر قرار دهد. البته میزان این تاثیر به سیستم تغذیه هوای خودرو ها بستگی دارد. اما موتور سیکلت هارلی داویدسون موتور ۲ سیلندر به شکل v دارد. ابتدا یک بررسی کلی در رابطه با عملکرد سیلندر و پیستون خواهیم داشت. در نتیجه سرعت در موقع حرکت به داخل بیشتر از سرعت در موقع حرکت خروجی می باشد. در نتیجه باعث مصرف سوخت بیشتر و تولید CO بیشتر و همچنین بالا رفتن دمای گازهای خروجی می شود. در نتیجه توان خروجی بیشتر در دسترس خواهد بود. I. با وجود فشار بازگشتی، موتور خودرو باید گازهای خروجی را تا حد بیشتری فشرده کند که این مستلزم صرف کار مکانیکی بیشتر و یا به عبارت دیگر به قیمت توان خروجی کمتر است. طراحی و ساخت قطعات نیروگاهی با توان جوانان ایرانی افزون بر صرفهجویی ارزی، گام بسیار مهمی در بومی سازی دانش صنعت برق پیستون گاز شهری کشور است.