صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

فوتبال نه فقط در بازار سرمایه نفوذ کرده بلکه در منزل و زندگی و در لهجه و درک مردمان وارد شده و اهمیت آن درآمیخته می باشد تا جایی که می اقتدار گفت در عالم ما از بین شئون تجدد کمتر چیزی به میزان فوتبال در سراسر عالم فراگیر شده و به پستوی زندگی مردمان شیوه یافته است. این بی تعادلی در جهان بسط نیافته و در درحال حاضر گسترش که تجدد را اقتباس کرده هست و میکند، یک دستور قهری و طبیعی اخبار فوتبال طرفداری است. هیچکس دانش یا این که سیاست و ادبیات جدید را عین تجدد نمیداند و در صورتی که اینها را متجدد بخوانند، می پندارند که تجدد بر آنان عارض شده است نیکی اینکه در جوهر خویش متجدد باشند. یزدانی در سال 1400 توانست در 39 دیدار استقلال در رقابتهای گوناگون به عرصه برود که حاصل آن 24 کلینشیت بود. پایانی روزهای علیرضا جهانبخش در انتها سه فصل حضورش در برایتون، در سهماهه ابتدایی سال 1400 حادثه افتاد که طی همین مدت او سه توشه بهطور تمام نیمکتنشین بود، پنج توشه بهعنوان همپا جانشین به میدان رفت و در چهار مسابقه از جمله دیدار با منچستر سیتی و آرسنال در مخلوط قرار گرفت؛ اگر چه در این مدت به مرور زمانه به ادغام رسیده بود، البته در نهایت دوباره به هلند رجوع و برگشت و راهی فاینورد شد تا مجدد آمار گلزنی و پاس گل خوب سالهای حضورش در همین مرزوبوم را تکرار کند. اما این به‌این معنا نیست که فوتبال دقیقا در همین روز صورت گرفته و پیش از آن، موجودیت رسمی نداشته است.فوتبال از قرن ۱۴ تا ۱۹ میلادی (قبل از این‌که بهطور قانونی نامش مطرح شود) فی مابین مردم انگلستان جایگاهی مختص داشته است؛ بهطوری که قدیمیترین اشارات تاریخی به ورزش فوتبال، در سال ۱۳۱۴ میلادی انجام شده است و این نشان می دهد که فوتبال با قدمتتر از چیزی میباشد که فکرش را میکنیم! چنانچه همین را می دانستیم وقتی می دیدیم در فلان کشور توسعه و گسترش نیافته یا در هم اکنون بسط فی مابین دانش گاه و سیاست و اقتصاد و صنعت هیچ تناسبی وجود ندارد، به فکر فرو می رفتیم که بدانیم همین بی تعادلی و عدم تناسب از کجاست و درصورتیکه استمرار یابد چه عارضه ها و مشکلاتی از آن ناشی می شود ولی می بینیم و می دانیم که تا کنون نپرسیده ایم و همین بدان معنا میباشد که ما هنوز به تاریخ و تعادل آن چنانکه بایستی نیندیشیده ایم و بی تعادلی هنوز به شکل مسئله در نیامده است.