علم از معجزات و تجلی اسرار

[ad_1]

بسیاری از دانشمندان در حال ارائه نظریه که اکو کسانی که از باستان بوده است. مفاهیمی مانند “همه ما متصل در برخی از سطح بنیادی” و “جهان در پاسخ به فکر” شده اند در اطراف برای هزاران سال و در حال حاضر دانشمندان در حال شروع به شیر به این حقیقت است.

در چند دهه گذشته شده است وجود دارد احیای مواد جدید بر اساس باورهای قدیمی. بسیاری از مواد با تمرکز بر استفاده از نیروهای نهان به ایجاد و یا تغییر شرایط و ما را به یاد اسطوره ها و افسانه ها در مورد سحر و جادو جادوگران. و در عین حال با اکتشافات جدید در فیزیک کوانتوم و اساسی طبیعت فیزیکی ما هستی این ایده از سحر و جادو به نظر می رسد محتمل دوباره.

به تازگی بسیاری از نویسندگان شده است نوشتن در مورد “قانون جاذبه است.” در اصل “قانون جاذبه” تنها یکی از بسیاری از قوانین حاکم بر آنچه که شما در زندگی خود را. وجود دارد بسیاری از قوانین دیگر و جهانی اسرار که در بکر ترین که اقامت در این سیاره است. تنها چند نخبگان آگاه هستند از این مرموز اکتشافات. جرات برای فعال کردن این غیر قوانین شناخته شده و به معنای واقعی کلمه باز کردن یک پورتال از آنچه ممکن است به نظر می رسد مانند وقایع معجزه آسا کشیده به زندگی خود را. در پاراگراف بعدی من به طور خلاصه مورد بحث یکی از بسیاری از.

من به شما پیشنهاد برای خلاص شدن از هر گونه حواس او را پرت شما ممکن است در این لحظه و به طور کامل تمرکز بر روی آنچه ما در مورد به بحث در مورد. “قانون زمان” است عمیقا اشتباه ترین قانون موجود امروز است. اجازه بدهید توضیح دهم. همه زندگی شما وجود دارد و تنها شده است 3 راه که شما بوده ام به درک زمان است که دیروز, امروز و فردا. تنها زمانی است که وجود دارد در حال حاضر. اگر شما می توانید درک این فقط برای یک ثانیه شما شروع به دیدن این توهم که شما تصمیم به بازی همراه با تمام زندگی خود را.

ذهن خود فکر می کند در توالی که تعارف درک خود را از امروز و فردا. آیا شما متوجه شده یا نه, هر زمان که شما فکر می کنم در مورد یک دنباله ای از رویدادها را در ذهن خود شما دادم فکر می کنم در مورد آن حوادث از چپ به راست درست مثل چشم خود را در حال حرکت به ترتیب از چپ به راست به عنوان شما خواندن این مقاله. دفعه بعد شما تصور کنید یک دنباله ای از رویدادها توجه به جهت آن که در ذهن خود را و شما ببینید دقیقا منظورم چیست.

کوانتومی علم به ما نشان می دهد که وجود دارد نه یک خط صاف اجرا می شود که از گذشته به آینده است. انیشتین ثابت کرده است که زمان ثابت است, آن گسترش می یابد و قرارداد. و زمان بعد عمودی. وجود دارد بسیاری از “خط زمان” در حال اجرا به طور همزمان و شما می توانید تغییر خطوط.

بسیاری از چیزهایی که به نظر می رسد واقعی در زندگی شما توهم هستند. چیزی را اشکار کسانی که توهم وجود دارد و نهفته است ، بیشتر توهمات شما چیزی را اشکار بیشتر اسرار شما آگاه هستند. بیشتر اسرار شما آگاه هستند از بیشتر شما می توانید مهار قدرت جهان و ایجاد معجزه آسا همه چیز در زندگی شما است. این است که بسیار بسیار حقیقت شگفت انگیز که بیشتر خواهد شد و هرگز به طور کامل درک و در عین حال ضروری است برای شما به طور کامل درک این یکی از بسیاری از قوانین جهانی برای کنترل به طور کامل آنچه شما را به زندگی خود جذب و آگاه شدن از خود خدا مانند قدرت.

[ad_2]