عملکرد مستقیم: این نوع شیر برقی عملکردی ساده دارد

درصورتیکه بخواهیم یک تمجید جامع از شیر های برقی داشته باشیم می توانیم آن ها را به عنوان شیر های الکترو مکانیکی که به جهت در دست گرفتن جریان مایعات و گاز ها بکار می فرآیند شیر برقی نیسان دیزل معرفی کنیم. شیر روتولاک در روزگار سرویس ها و یل در روزگار بازدیدهای فصلی کارایی خود را نشان می دهد چرا که دارای وجود شیر روتولاک به راحتی می توان حرکت مبرد ( گاز فریون ) را در کمپرسور و مبداء رسیور در دست گرفتن کرد . مهم عبور دادن جریان الکتریکی از داخل این سیم پیچ یک عرصه مغناطیسی ایجاد می کنیم. سنبه سلونوئید: این نصیب در واقع یک جزء متحرک در درون سلونوئید هست که از لایههای فولاد تشکیل میشود. قاب: همین قسمت از سلونئید از متاع ورق فولاد هست و کار موفقیت آن همین هست که در زمان اتصال جریان الکتریسیته به سیم پیچ، نقش آهنربا را ایفا کرده و باعث به حرکت درآمدن سنبه میشود. همانطور که اشاره کردیم در مدار هایی که در آن ها سیالات جریان دارند، سلونوئید ولو ها مالامال کاربرد و لبریز به کارگیری هستند. کاربرد های گوناگون شیر برقی چیست ؟ فشار: شیر می بایست بتواند حداکثر فشار مورد نیاز برای کاربرد شما را تحمل کند. این شیر در خط مایع چیلر نصب می‌شود و عبور و مرور جریان را مدیر میکند. هر لایه از این سیم به واسطهی یک قطعه صفحه چرب و عایق از یکدیگر انقطاع میشوند و کل نصیب سیم پیچ به وسیله ی یک عایق لاکی حافظ در برابر رطوبت پوشش دیتا میشود. وقتی که عرصه مغناطیسی داخل شیر تولید شد، پیستون آن به سمت بالا حرکت کرده و اجازه عبور جریان را می دهد. از آن جایی که از اتصالات فشرده سازی یکپارچه ای برخوردار هست می توان ان ها را به سرعت کارگزاشتن کرد و کارگزاری آن ها هم آسان می باشد. در اینجا عمده به بررسی وب سایت شیر برقی پنوماتیک دو بوبین.