عمل جراحی برگشت: سرما سخت حقیقت

[ad_1]

درد و رنج از درد پشت و بدانم که اگر عمل جراحی راه برای رفتن است ؟ خوب در اینجا این است که حقیقت سخت سرد. به عمل جراحی است و باید خود را اولین یا تنها گزینه است. برای اولین بار وجود دارد بسیاری از انواع جراحی ، در اینجا چند: ستون فقرات, لامینکتومی, Foraminotomy, دیسککتومی دیسک تعویض و Interlaminar. این نوع عمل جراحی بدیهی است که بستگی به خود علائم خاص. همراه با این نوع از عملیات پیشرفت در تکنیک های جراحی شده, عملیات تهاجمی کمتر و در نتیجه کمتر در معرض خطر سریعتر بهبود و کوتاه بیمارستان باقی می ماند. همچنین همه این به این معنی شانس بهتری از یک عملیات موفقیت آمیز و حذف از پشت / مشکلات ستون فقرات.

این است که همه اخبار و قطعا عمل جراحی یک گزینه قابل دوام. اما نیز وجود دارد خطر درگیر در هر عمل جراحی لخته شدن خون و عفونت و واکنش به داروها و بیهوشی و آسیب های عصبی. چند بار عمل جراحی موفقیت آمیز است اما درد همچنان ادامه دارد. حتی یک اصطلاح برای توصیف این. آن را به نام “موفق به عمل جراحی سندرم”. برخی از آمار ادعا می کنند که عدم رای به عنوان بالا به عنوان هفتاد و چهار درصد!

بزرگترین دلیل این واقعیت است که کمر درد بسیار سخت است برای شناسایی. پشت و ستون فقرات است که یک سیستم بسیار پیچیده و اعصاب و عضلات و استخوان ها و رباط ها. حتی با بهترین ابزار تشخیصی بسیار سخت به پین نقطه مشکل است. همچنین بسیاری از بار عضلات و اعصاب شده اند ملتهب برای تا زمانی که بهبود بسیار کند اگر در همه.

من همچنین فکر می کنم که بیش از حد بسیاری از بیمار و مهم که برای پزشکان عمل جراحی به عنوان تنها راه حل است. کمر درد افراد مبتلا به این باور است که همه آنها باید انجام دهید این است که یک عملیات و تند درد از بین رفته است. در حالی که درست است برای برخی, برای بسیاری از درد است که هنوز هم وجود دارد.

به عنوان یک فرد که در حال برگشت از درد و جراحی در اینجا پیشنهادات من. در حال حاضر من هیچ کارشناس بنابراین این ایده که بر اساس یک فرد تجربه و تحقیقات. با این حال بسیاری از مطالعات به این نتیجه رسیدند که هر کسی که مبتلا به کمر درد باید زیر نظر پیشنهادات خود را قبل از اینکه منجر به عمل جراحی است.

  1. استراحت: چند بار به سادگی استراحت برای چند روز و مصرف بیش از مقابله با قاتلان درد را کاهش مشکل.

  2. از دست دادن وزن: میزان استرس چند پوند اضافی وزن اماکن در پشت بسیار زیاد است و اگر چه این یک راه حل طولانی مدت و در نتیجه احساس خواهد شد برای برخی از زمان آن است که قطعا یک دوره خوب عمل است.

  3. ورزش: دوباره مثل از دست دادن وزن در این زمان می برد اما باز هم نتایج آن را به ارزش. پیاده روی است که احتمالا بهترین و تنها چیزی که شما می توانید انجام دهید برای بد بازگشت. نیز وجود دارد که تمرین های خاص برای خاص خود را پشت مشکل.

  4. اجتناب: یاد بگیرند که چه نوع از فعالیت ها باعث کمر درد و جلوگیری از آنها را. من می دانم که برای تلفن های موبایل آسان اما سخت به انجام این کار در عمل است. برای من پارو برف مجموعه پشت من. بنابراین اگر من به بیل من با استفاده از یک بیل ارگونومیک را کوچکتر قاشق و بقیه غالبا. البته حرکت بیشتر در جنوب خواهد این مشکل را حل کند.

بنابراین حقیقت سخت سرد است عمل جراحی یک گزینه قابل دوام است. اما به نظر من گرفتن یک روش جایگزین و بررسی این گزینه های غیر جراحی برای اولین بار راه رفتن است.

[ad_2]