غلبه بر افسردگی – این فرمول کار می کند – قسمت 5

[ad_1]

قسمت بعدی از این فرمول برای غلبه بر افسردگی است به طور مستقیم مرتبط به ‘راز’ توسط روندا بایرن. هر کسی که آشنایی با کار من می دانید که من نسبت به خیلی از بهبودی من به ‘راز’. اولین بار من با خواندن این راز من باید اعتراف که من فکر کردم من بود و محکوم به شکست است. چگونه من که قرار بود برای قرار دادن این راز را در زندگی خود من است. تا به امروز من با خواندن این کتاب بسیاری از بسیاری از بار. من مطالعه این کتاب را با جزئیات و هر بار که من به عنوان خوانده شده از آن من چیزی جدید و همچنین بیشتر از همان. من به یاد داشته باشید یک درمانگر به من گفتن یک زمان است که شما باید چیز تکرار دوباره و دوباره و دوباره به شکل عادات. بنابراین من خواندن و خواندن و مطالعه و مطالعه راز تا زمانی که آنچه در این کتاب شد ریشه دوانده در ذهن من بود و من اساسا زندگی با قوانین راز.

بنابراین اگر شما افسرده یا مبتلا به بیماری روانی هستند و نه آشنا با Rhonda Byrne کار شما ممکن است در نگاه اول احساس می کنید این مقاله این است که فراتر از دسترس شما است. اما با آن چوب و اجازه دهید آن دانه که از بهبودی خود را رشد می کند و سپس شما بیش از حد می تواند ویژگی های خود را بازیابی به قوانین جاذبه!!

برای موفق شدن در زندگی خود و مدیریت و غلبه بر افسردگی خود را شما باید شروع به دنبال آنچه که مردم دیگر در زندگی خود را. آن را به توجه خود را بر روی آن نظر آنها را احساس می کنید شما باید قدردانی کرد آنها را. هنگامی که شما تعریف کسی انرژی مثبت باید احساس شما در راه به شخص دیگر. هنگامی که شما ببینید, بهترین ها را در افراد دیگر به شما احساس مثبت در همه زمان ها. به یاد داشته باشید شما نمی مدیریت و غلبه بر افسردگی با انجام کارهای خاص اما با انجام همه چیز را در یک راه خاص! قانون جاذبه می گوید آنچه که شما را از همیشه خواهد آمد. من واقعا معتقدم که این.

آنچه ما فکر می کنم کنترل آنچه که ما احساس می کنیم. آنچه ما احساس می کنیم کنترل دولت از بدن ما است که به نوبه خود کنترل اعمال ما. آنچه ما می خواهیم در اینجا است که به فکر می کنم مثبت و به احساس خوبی که به نوبه خود اجازه می دهد تا ما را به عمل به شیوه ای مثبت. ما پس از آن قرار دادن positiveness به جهان و ما را جذب کند آن را به عقب دوباره و نتايج مثبت خواهد بود.

در واقع ما آنچه که ما در مورد فکر می کنم و ما تبدیل شدن به آنچه ما فکر می کنم در مورد بیشتر است. شما خود را انتخاب کنید و افکار درونی تنها آنهایی که مثبت و رد آنهایی که منفی است. این بسیار مهم است اگر شما می خواهید برای مدیریت و بهبود از افسردگی است. تکرار افکار مثبت تبدیل شدن به بخشی از ذهن ناخودآگاه خود را و کنترل نتایج شما خواهد رسیدن به.

این درس بزرگ در اینجا این است که کنترل خود را از تفکر است. مردم اجازه نمی دهد و یا شرایط خود را به کنترل فکر. آگاه از آنچه اتفاق می افتد در اطراف شما و در کنترل از آنچه اتفاق می افتد در درون شما.

یک تصمیم بتن است که صرف نظر از آنچه اتفاق افتاده است در گذشته خود را که آینده خود را فوق العاده خواهد بود و شما شروع به زندگی می کنند زندگی شما در حال خواب!

[ad_2]