فروش اسید سیتریک

PH اسیدی این ترکیب، آن را به یک ماده حافظ خوب برای انواع مواد غذایی تبدیل کرده اسید سیتریک سرطان است. اسید سیتریک در صنایع غذایی کاربردهای متعددی دارد و به عنوان تقویت کننده طعم ، امولسیفایر، تهیه کننده pH و ماده حفظ کننده گزینه استفاده قرار می گیرد. سیتریک اسید (جوهر لیمو) در صنایع غذایی به طور بسیار گسترده ای به کار گیری می شود. از همین ماده به طور گسترده ای به عنوان دلیل طعم دهنده در مواد غذایی گوناگون استعمال می شود. از ترکیب سیترات اساسی فلزات، به عامل تاثیر قلیل برای پاک کردن وجرمزدایی دیگهای بخاراستیل به طور گران قدر به کارگیری میشود. همین ماده به جهت از در میان بردن و دوری از تجمع رسوب آهک در دیگ های بخار استعمال می شود و می قدرت از آن به جهت تصفیه آب نیز استفاده کرد چون اهمیت شلات کردن فلزات در آب مشقت بار به نرم شدن آب امداد می کند. اسید سیتریک جزء حساس چرخه کربس میباشد که به عنوان چرخه اسید سیتریک هم شناخته می شود که تیم ای از واکنش های شیمیایی پیچیده به عنوان گزیده از تنفس کل سلول های استعمال کننده از اکسیژن از گزاره سلول های موجود در گیاهان است. امروزه شیوه های نوینی برای سنتز اسید سیتریک به وجود آمده که اهمیت کمک ابزارهای شیمیایی توسعه و گسترش پیدا کرده اند. بیش از ۵۰٪ این ماده به تیتر تنظیم کننده اسیدیته در نوشیدنی ها، ۲۰٪ در سایر مواد غذایی، ۲۰٪ برای کاربردهای مواد شوینده و ۱۰٪ به جهت کاربردهای مربوطه به غیر از مواد غذایی مثل اثاثیه آرایشی، دارو و صنعت های شیمیایی استفاده می شود. همین ادغام را می توان مثل نمک روی گونه های خوراکی ها و دسرها پاشید و اصلی تغییر و تحول اندازه آن به اسید سیتریک طبیعی طعم دلخواه رسید.