فشارشکن آب چیست؟

شیرهای فشارشکن تاسیسات آب مصرفی را در برابر فشار بیش از حد حفاظت می کنند. قبل از کارگزاری شیر فشار شکن، شیرهای سیستم را باز کنید تا هوای درون سیستم لوله کشی به طور تمام تخلیه شود. حتما بایستی طبق جهت ترسیم شده شیرهای فشار شکن فشار شکن هیدرولیک میان راهی را کارگزاشتن کنید. جهت تسهیل در دستور تعمیر و محافظت بایستی دو عدد شیر جدا و وصل در دو طرف شیر فشار شکن کارگزاری کنید. شیر را به صورت عمودی یا این که افقی و ترجیحا غیر وارونه کارگزاشتن کنید. درموقع کارگزاشتن ، مسافت دو فلنچی که شیر در میان آن‌ها قرارمی گیرد حداقل۲۰mm عمده از ارتفاع کل شیر باشد تا هنگام قرارگرفتن سطوح پیشانی ، شیر صدمه ندیده و جا به جهت قرارگرفتن گاسگیت ها وجود داشته باشد . با نصب شیر فشار شکن از زخم های فشار بالا پرهیز می شود و مصرف آب کاهش می باید. پیش از نصب همه شیرهای سیستم را گشوده می‌کنیم تا هوای داخل سیستم لوله کشی کاملا تخلیه گردد. 2. مراقبت از شیرهای فشار شکن آسان است. ارتقا یا این که کاهش فشار از حد گزینش شده آسیب دیدن سیستم لوله­کشی را در پی دارد. از خرابی فاجعه بار خودداری کند. به طور معمول، در خطوط انتقال آب، به منظور پرهیز از هدر رفتن آب و فشارهای بالا، کاهش فشار عمل لوله و کاهش هزینه ها، استعمال از شیر اطمینان، بهترین استراتژی و آیتم به شمار می رود. به طور معمول، این جور شیر صنعتی از طراحی ساده و کاربردی برخوردار می باشد. غالباً، این گونه شیر صنعتی، در تاسیساتی که فشار و جریان سیال از مقدار مجاز انتخاب شده عمده بوده، مورد به کارگیری قرار می گیرد. بر همین اساس، شیرهای فشارشکن، به عنوان نمونه ای از شیرهای صنعتی، بهترین مورد به جهت اثبات نگه داشتن، کاهش و تنظیم فشار خروجی شیر در صنعت های مختلف، کانال توزیع آب آشامیدنی و خطوط انتقال نفت در پالایشگاه ها و سایر سیالات به شمار می روند. شیر فشارشکن در عرصه های صنعتی متفاوت و همینطور پالایشگاه ها و نیروگاه ها، کاربرد گسترده و وسیعی دارد. 4. برای بارگذاری در شیر به هیچ نیروی خارجی نیاز نیست. 3. نشتی خارجی را تا حد بسیار زیادی کمتر می دهد. همین شیر حیاتی ساختاری بی آلایش و ریز برای کنترل فشارهای قلیل کاربرد دارد و بطور مستقیم فشار را کاهش می دهد. در ساختار شیرهای فشارشکن، یک پیچ تهیه فشار وجود داشته که با به کار گیری از آن، قابلیت تهیه فشار خروجی شیر امکان پذیر می گردد.