فضای مجازی محور آموزش در البرز

[ad_1]

سالارقاسمی روز دوشنبه درنشست شورای معاونان، مدیران نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش استان البرزاظهارداشت: کارگروه آموزش فضای مجازی درستاد پروژه مهراستان البرزاز اسفند ماه سال گذشته فعال شده است تا با برنامه ریزی مناسب برای آموزش درفضای مجازی گام برداریم.

وی با بیان اینکه تمرکزو راهبرد اصلی آموزش و پرورش درسال تحصیلی آتی آموزش مجازی است، خاطرنشان کرد: مدیران نواحی و مناطق دراین خصوص اقدمات خود را باید به صورت مرتب به دبیرخانه پروژه مهر استان اعلام کنند.

قاسمی بیان داشت: پروژه مهر ۹۹ درواقع یک نوع محک زدن مدیریت درشرایط بحرانی است که همه باید برای افزایش سطح کمی وکیفی فرآیند تعلیم و تربیت دراین شرایط خاص تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی ها درهیچ سالی مثل سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نبوده است و امسال مدیریت ها دراین شرایط سخت مورد محک جدی قرارخواهد گرفت.

قاسمی اضافه کرد: باتوجه به اینکه آغاز سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریورخواهد بود، لازم است به رغم تنگناهای مالی تمام پروژه های آموزشی به موقع تحویل آموزش و پرورش استان البرزگردد.

وی از مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق البرز درخواست کرد به صورت هفتگی وضعیت پیشرفت پروژه های آموزشی استان را اعلام کنند .

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: این اقدام به دلیل تعامل با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان  البرزضروری است تا بدون دغدغه و به موقع فضاهای آموزشی برای سال تحصیلی جدید ساماندهی شود.

وی گفت: درحال تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی  آموزش و پرورش درالبرزکه مبتنی برظرفیت ها و واقعیت های استان می باشد، هستیم.

وی تاکید کرد:  اگراین برنامه به مطالبه عمومی فرهنگیان و مدیریت کلان استان البرزتبدیل شود ، مطمئن باشید آموزش و پرورش استان در حوزه های علمی، آموزشی و پرورشی موفق خواهد بود.

در این نشست مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش البرزبه بیان گزارشی ازاجرایی پروژه مهر ۹۹، فرآیند ثبت نام دانش آموزان و ثبت سفارش کتب درسی پرداختند.

استان البرز۵۰۰ هزاردانش آموز و ۲۴ هزار فرهنگی دارد.

[ad_2]

Source link