قانون جاذبه – اعتماد خود را به منظور جلب اعتماد همکاران

[ad_1]

شایع ترین عامل که موفق تجار استناد به عنوان حیاتی برای موفقیت خود را و توانایی خود را برای ایجاد روابط سودمند متقابل یا مشارکت. قانون جاذبه آدرس توانایی ما برای ایجاد مشارکت موفق: به منظور جذب یک شریک ایده آل شما باید یک شریک ایده آل. یکی از راه های که در آن شما می توانید یک شریک ایده آل مربوط به خود اعتماد.

جری بسیار موفق بود. او اعتماد به نفس او جذاب بود, و او تا به حال تعداد زیادی از مردم که مورد اعتماد و توانایی های خود را به تولید نتایج. سپس جری شروع به شرکت در یک میدان کاملا جدید. هواداران خود را باور او را به عنوان او تا به حال شهرت برای جذب مشاوران خوب.

در برخی از نقطه جری مشخص شد که او نیاز به یک تیم ارشد که تا به حال تجربه و تخصص در این زمینه آغاز شده و به دنبال کسی با شهرت زیادی است. جو Bigshot تا به حال یک رزومه کاری بزرگ و او می خواهم فقط در روزنامه ها در مورد یک معامله بزرگ او می خواهم امضا برای یک شرکت دیگر. پس از جری خریداری کرده بود به درک خود به عنوان کسی که خوب جذب مشاوران او فکر کرد که: “این مرد به نظر می رسد که تمام اعتبار و هیئت مدیره من را دوست دارد او را. او اما بیایید آن را انجام دهد!’

پایان خوشی ؟ هیچ! Bigshot بود یا مایل و یا قادر به تولید نتایج. رویای استخدام تبدیل به یک کابوس.

این به چه معنی است ؟ جری نمی تواند اعتماد: او فقط به هدر رفته و بیش از یک میلیون دلار از منابع است. آیا شما اعتماد مدیر عامل شرکت که فقط سوخته از طریق یک بخش از شرکت خود را در مجموع منابع و چیزی برای نشان دادن برای آن ؟ البته که نه!

جری خریداری کرده بود به درک که او در جذب حق مشاوران و که از نظر تغذیه به نفس خود را. در طول راه او اجازه داده نفس خود را برای دریافت در راه خود قضاوت – و خیانت خود را با کاوش عمیق تر و نه کافی انجام علت سعی و کوشش.

جری هم اعتماد ندارند و قضاوت خود را به اندازه کافی برای شنا کردن در برابر جزر و مد از هر کسی که در عشق با Bigshot جذابیت. او همچنین مرعوب Bigshot و نیست از او بخواهید این پرسش دشوار است.

جری فقدان خود اعتماد او را به انجام مشق شب خود را. که به نوبه خود منجر به بد و گران نتیجه که به نوبه خود باعث سهامداران خود به از دست دادن اعتماد به او. جری نیات خوب اما عدم وجود خود را از خود اعتماد و در نتیجه قضاوت ضعیف باعث شد او را به خود جلب نوع اشتباه شریک برای تیم خود را – که به نوبه خود باعث خود شرکای موجود به از دست دادن اعتماد به او.

برای جلب اعتماد مردم شما را به اعتماد است. برای جذب شرکای ایده آل شما باید به نمایشگاه صفات یک شریک زندگی ایده آل خود را. اگر شما هستند احاطه شده توسط مردم که شما نمی توانید اعتماد بهترین راه برای رسیدگی به این است که به نگاه طولانی خوب در آینه ،

خبر خوب این است که در حالی که به دست آوردن اعتماد دیگران نیاز به خود اعتماد و قضاوت خوب آن است که کاملا تحت کنترل ما است.

[ad_2]