قانون جاذبه – به طور کامل نشان داد!

[ad_1]

همه ما در حال کار با یک قدرت بی نهایت. شما ممکن است تماس با این قدرت چیزی است که شما مایل به تماس. اما شما به سادگی نمی تواند انکار این واقعیت وجود دارد که آن را در هر سطح تک بودن خود را. همه ما در حال کار با یک قدرت بی نهایت یک قانون و آن – جاذبه است.

بزرگترین راز در این است که جهان از قانون جاذبه!!! همه چیز را که در آینده به زندگی خود تجربه یک محصول از افکار است که شما در حال نگه داشتن در ذهن شما.

به عبارت دیگر قانون جاذبه می گوید: – ‘که مثل این است که نزد خود کشیده شده است.’ اظهار داشت متفاوت – Birds of a feather flock together.

زمرد قرص متحده آن را بسیار واضح است – همانطور که در بالا, بنابراین در زیر. به عنوان ظرف بنابراین بدون.

افرادی که تمام وقت ترس بیماری و صحبت کردن در مورد بیماری نمی تواند به جذب خوب بودن. اگر شما احساس چربی شما نمی تواند به جذب نازک است. اگر شما احساس می کنید ضعیف شما می توانید جذب رفاه.

اگر تمام زمان شما تنها صحبت از بیماری و سپس شما تبدیل به یک قربانی مزمن مالیخولیا & مگر اینکه شما تغییر الگوهای فکری در مورد سلامت خود را, شما خواهد شد در ادامه به جذب تنها بیماری در زندگی است.

اگر شما می خواهید برای تبدیل شدن به غنی را مطالعه فقر است. اجازه دهید که اقتصاددانان آن را انجام دهد. شما هرگز در رسیدن به سلامت با مطالعه در مورد بیماری و یا فکر کردن در مورد بیماری. پزشکی به عنوان یک علم و مطالعه بیماری تنها بیشتر ایجاد بیماری!!! فکر می کنم در مورد آن.

اگر شما می خواهید برای درک بهتر قانون جاذبه فکر می کنم از خود را به عنوان یک که جذب آهن ربا نزد خود چلیپا (جوهر) که شما احساس یا فکر کردن در مورد.

هر چیزی که شما در مورد فکر می کنم شما را در مورد. این یک جاذبه مبتنی بر جهان است. هر آنچه که شما توجه خود را به تمرکز انرژی خود را با احساس & احساسات شما شروع به احضار آن را در زندگی خود تجربه می کنند. بنابراین اگر شما احساس ضعیف از داخل شما می توانید جذب فراوانی و یا رفاه. چرا که هیچ چیز مطلقا هیچ چیز صرفا نشان می دهد تا در زندگی خود را. شما جذب همه آن را. بدون استثنا شما خود را ایجاد کنید واقعیت دوره!

اول می آید خود را در فکر و سپس شرح زیر است جهان بیرونی تجلی فیزیکی. آنچه شما فکر می کنم شما ایجاد. آنچه شما ایجاد, شما را تبدیل به. آنچه شما را تبدیل به شما بیان. آنچه شما بیان شما تجربه. آنچه که شما تجربه شما هستند. آنچه شما فکر می کنم!

درک این واقعیت است که ما انسان ها در همه زمان ها ایجاد آگاهانه یا ناخودآگاه. ما حتی ممکن است دانستن است که هر آنچه ما فکر می کردیم ما در حال جذب در زندگی ما است. خلق واقعیت است که به طور کلی به طور پیش فرض. هرگاه یک فکر ارائه خلقت در حال وقوع است – اعم از مثبت یا منفی است. اما همیشه وجود دارد ایجاد کند.” هنگامی که شما ارائه افکار است که شما می خواهید به آشکار شما را تبدیل به یک عمدی خالق زندگی خود را تجربه.

گاهی می شنوم که مردم می گویند که من نمی جذب سرطان یا من نمی جذب بدهی یا من نمی جذب من مادر در قانون و یا هر آنچه در آن است که آنها نمی خواهند به تجربه در زندگی خود را. و برای که من همیشه می گویم – فقط شما می خواهم که جذب آن برای هیچ کس به جز شما قدرت جذب آنچه به شما می آید.

بسیاری از ما کار بر روی خلبان خودکار و ایجاد می کنیم زندگی ما به طور پیش فرض. هنگامی که شما می دانید و اعمال آگاهانه قانون جاذبه شما خواهد شد و سپس تبدیل به یک عمدی خالق زندگی خود تجربه می کنند.

هر آنچه که شما را به توجه خود را به شما شروع به دعوت آن را به تجربه خود را. پس از این جاذبه بر اساس جهان وجود دارد هیچ چیز مانند محرومیت. حتی زمانی که شما چیزی است که شما نمی خواهید به تجربه در زندگی و می گویند “اوه, من نمی خواهم به این یا جذب این” شما هنوز هم دعوت آن را در خود تجربه فیزیکی به عنوان وجود دارد چنین چیزی به عنوان ” خیر ” در این جاذبه های مبتنی بر جهان است.

اگر من به شما بگویم – نه فکر می کنم از رنگ آبی و مطمئنا شما به خودتان پیدا کنید به فکر رنگ آبی! این است که چگونه جهان کار می کند. آن طول می کشد تنها چیز مثبت. بنابراین دولت قصد خود را برای جهان مثبت است.

یکی از چیزهایی که شما باید درک است – شما می توانید فشار چیزهایی که شما نمی خواهید به دور از شما. هنگامی که شما سعی می کنید به فشار همه چیز را به دور از شما هستند در واقع در اصل فعال کردن لرزش بسیار از آن چیزهایی & لذا آنها را دعوت به تجربه زندگی خود را. اگر شما مقاومت در برابر هر چیزی که شما در حال تمرکز بر آن و فعال کردن لرزش آن و در نتیجه جذب آن است.

این که آیا آن چیزی است که شما می خواهید و یا چیزی است که شما نمی خواهید آن را به تجربه زندگی خود را. شما جذب جوهر از آنچه که شما در حال فکر کردن در مورد این که آیا شما آن را می خواهید و یا شما نمی.

“جهان فقط یک دستگاه زیراکس. آن را به سادگی به تولید نسخه های متعدد از افکار خود را.” – نیل دونالد والش

[ad_2]