قانون جاذبه: شما دریافت می کنید آنچه شما را

[ad_1]

قانون جاذبه به سادگی می گوید که چه چیزی شما را به جهان شما را دریافت خواهد کرد به عقب. این بدان معناست که اگر شما به اطراف احساس عصبانی و منفی و سپس شما در حال رفتن برای جذب بیشتر عصبانی حوادث منفی است. اگر شما در سراسر لبخند و تعارف و قرار دادن احساسات از شادی پس از آن چیزهای خوب را به شما آمده است.

در حال حاضر بسیاری از افراد ممکن است بگویند من فکر می کنم هر آنچه که من می خواهم به فکر می کنم و زندگی من هنوز هم داره. این به خاطر قانون جاذبه است و همیشه کار می کند. آن است که کار بر روی چیزهایی که شما حتی پناه دادن در اعماق ناخودآگاه خود را به عنوان به خوبی به عنوان خود را از ذهن خودآگاه است.

چگونه میتوانم با استفاده از قانون جاذبه برای کار من ؟ شما می توانید قانون جاذبه کار را برای شما با استفاده از تصدیق نماز مانتراها قدردانی و یا به سادگی هر چیزی را که فعال احساس خوب و انرژی در درون شما است. آنچه شما به عنوان خوانده شده و نمایش را تحت تاثیر قرار آنچه شما فکر می کنم در مورد که در نتیجه تحت تاثیر انرژی شما هیجان بخرج دادن به جهان است. بنابراین مهم است برای نظارت بر آنچه که شما تماشا و محیط زیست که در آن شما حرکت. شما می خواهید به اطراف آن است که الهام بخش و نه کسانی که توطئه خود را به سرقت شادی.

قدرت تکرار شماره یک ابزار برای تولید نتایج با استفاده از قانون جاذبه. افکار شما بارها و بارها در ذهن خود را تبدیل به افکار خودکار. ما هرگز فراموش نکنید که چیزهایی که ما یاد بگیرند که به عنوان یک بچه مانند تعهد و وفاداری به این دلیل که کلمات گنجانده شد در اعماق ذهن به دلیل تکراری عادت های ما استفاده می شود به آن را یاد بگیریم. به عنوان ما تکرار چیزی است که ما در حرکت به سمت تسلط بر آن است. تکرار ایجاد عادات. اگر شما سازگار در یک عادت و واقعا با آن چوب در طول زمان بیشتر و بیشتر می شود به صورت خودکار.

مستند راز ساخته شده است تا ذهن های بزرگ در آینده با هم به توضیح قانون جاذبه است. فیلم شروع به تغییر به فکر تفکر که منفجر شده در سطح جهان است. خالق Rhonda Byrne تحقیق را گرد هم آورده و باور نکردنی معلمان از تمام جنبه های زندگی برای به اشتراک گذاشتن مزایای قانون جاذبه و لمس آن در راه ما می تواند عمل به آن. آن است که یک مرجع بزرگ برای هر کسی که می خواهم به دانستن بیشتر در.

بسیاری از متفکران و فیلسوفان تلاش کرده اند به راز موفقیت به توده مردم. این کتاب فکر می کنم و رشد ریچ توسط نویسنده ناپلئون هیل سهام این مفهوم و بسیاری از افراد موفق امروز اعتبار این کتاب برای موفقیت خود را. این یکی دیگر از مرجع بزرگ برای هر کسی که در حال جستجو برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع.

من شخصا به طور فعال به دنبال و با استفاده از قانون جاذبه است. خبر خوب این است که آن را در واقع کار می کند اما آن است که همیشه در حال حرکت پس از خود آگاهی و فکر و تفکر بسیار مهم در جذب آنچه شما واقعا می خواهید.

[ad_2]