قانون جاذبه – فکر می کنم احساس آن را دریافت آن!

[ad_1]

اصول قانون جاذبه اجازه می دهد شما را به آنچه شما می خواهید. این بسیار ساده است; اگر شما به افکار و توجه به چیزهایی که شما می خواهید به نظر می رسد در زندگی شما آغاز خواهد شد برای دعوت از این چیزها به تجارب خود را. شروع به استفاده از قانون جاذبه به بهبود سریع در کیفیت زندگی خود را!

افکار خود را مثبت یا منفی هستند که نیروی قانون جاذبه است. بزرگتر فکر قوی تر است و بیشتر خاص شما هستند برای دریافت آنچه که شما در حال فکر کردن در مورد.

از طریق قانون جاذبه هنگامی که شما فکر می کنم کمی فکر در مورد آنچه شما می خواهید, که فکر رشد می کند بزرگتر و بزرگتر و بیشتر و بیشتر قدرتمند است. آن را مانند یک گلوله برفی نورد سراشیبی آن رشد می کند همیشه بزرگتر با فکر بیشتر. زمانی که شما ساکن در آنچه که شما نمی خواهید, که فکر نیز می شود بزرگتر و قوی تر.

چرا صبر کنید ؟

از خودتان بپرسید اگر این تا به حال برای شما اتفاق افتاده است. در حالی که شما ممکن است شنیده ام از قانون جاذبه نیست شما متوجه ارتباط بین آنچه که شما در حال فکر کردن و صحبت کردن آنچه شما در حال گرفتن در زندگی خود را?

هنگامی که با استفاده از قانون جاذبه شما نمی دریافت نتایج بلافاصله. وجود دارد یک تاخیر بین زمانی که شما در مورد چیزی فکر می کنم و زمان آن طول می کشد به شمار آمده است. این تاخیر به شما این فرصت را به تمرکز توجه خود را بیشتر و بیشتر در مورد آنچه شما واقعا می خواهید برای رسیدن به در زندگی شما.

طولانی قبل از شما آن را دریافت, شما می توانید بگویید با راه شما احساس می کنید که آیا آن چیزی است که شما واقعا می خواهید. اگر شما خود را با توجه به آن که آیا آن چیزی است که مثبت یا منفی آن خواهد شد در نهایت به زندگی خود را.

شما باید یک انتخاب آنچه می آید در مورد برای شما است. بیشتر شما را در درک جاذبه و چگونه کار می کند کنترل بیشتری به شما در تمرکز افکار خود را برای آنچه شما در مورد فکر می کنم و احساس شما را در مورد!

شروع با استفاده از قانون جاذبه در زندگی شما

هدر ماتیوز زندگی مربی و نویسنده متحده زیر است: “انرژی جذب انرژی” است. شروع به استفاده از قانون جاذبه با کمک مراحل زیر است:

1. شما چه فکر می کنید. افکار خود را باید در خط با کسانی که شما هستند. شما را جذب چیزهایی که شما در مورد فکر می کنم بیشتر این که آیا شما آنها را می خواهید یا نه.

2. شما آنچه که شما احساس می کنید. احساسات به شما بازخورد فوری در نوع افکار شما در تمرکز. را انتخاب کنید افکار خوب و به شما تجربه احساسات خوب است. کلمه “انتخاب” بسیار مهم است زیرا افکار خود را انتخاب کنید. شما باید کنترل کامل بیش از آنچه که شما انتخاب می کنید به فکر می کنم.

3. شما آنچه شما می بینید. چگونه شما خود را ببینید زندگی خود را و ببینید که مردم شما را انتخاب کنید به خودتان را احاطه کرده با نهایت قاب چگونه شما فکر می کنم (که کنترل چه چیزی شما را جذب) که کنترل کیفیت و شادی و رضایت از زندگی خود را. به یاد داشته باشید بیان; “نگاه در سمت روشن.” هنگامی که شما نگاه در سمت روشن از زندگی خود را به شما را پیدا خواهد کرد مثبت و این کمک خواهد کرد که نگه داشتن انرژی خود را و ارتعاشات مثبت است.

4. شما آنچه شما ارتعاش. همانطور که قبلا انرژی جذب مشابه انرژی است. و تمام انرژی از جمله مال شما منتقل شده است را به جهان و شروع به جذب مشابه انرژی – از طریق فرکانس های ارتعاشی. اکسپرس بیشتر از شما که هستید و چه هستید. قلب خود را دنبال کنید. کشف تمام احساسات خود را. می گویند بله به افکار خود را بیشتر.

قرار دادن قانون جاذبه را به کار برای شما و شروع به فکر کردن احساس دیدن و ارتعاشی یک زندگی جدید!

[ad_2]