قانون جاذبه – من یک ارتعاشی فرستنده و گیرنده

[ad_1]

لرزش ما را به جهان انتقال و دریافت بازخورد از جهان با هر فکر. قانون جاذبه قدرتمند ترین قانون در جهان این است که قانون بالاتر از همه قوانین. هر فکر ما فکر می کنیم مسائل به دلیل آن باعث می افتد پس به صحبت می کنند در این جهان است.

پس چه لرزش? چگونه ما باید اتفاقات که ما لطفا. با ارتعاش احساسات است که ما منتشر می کنند با هر فکر که ما فکر می کنیم. هنگامی که ما درک می کنیم که چگونه قدرتمند ما هستند و ما می خواهم برای شروع به درک این مطلب به طور کامل.

احساسات ما هستند و ما در نقطه ای از جاذبه است. آنها این چسب پس به صحبت می کنند از آنچه که به ارمغان می آورد به ما چیزهایی که می خواستم و یا ناخواسته.

اگر ما در پایین احساس احساسات مانند غم و اندوه و خشم و خشم صدمه دیده و نا امیدی و…. ما در حال جذب به ما چیزهایی را که مردم و تجربه که احساسی معادل این احساسات. بیماری از تمام انواع داده می شود می تواند عاطفی معادل. بنابراین برای مثال یک بیماری مزمن مانند سرطان عاطفی معادل آن است که به احتمال زیاد ناامیدی و غم و اندوه & ترس است. به همین ترتیب برای چیزی شبیه به افسردگی است.

به عبارت دیگر اگر ما شده است داشتن افکار است که باعث می شود ما احساس ترس و یا مایوس بیش از یک دوره از زمان آنها می توانند با ایجاد افسردگی به علاوه بسیاری از رویدادهای زندگی که در حال افسرده. این می تواند روابط شکسته و یا ورشکستگی ،

و به همین ترتیب اگر ما در بالا احساس احساسات مانند عشق و شادی و آزادی و شناخت عمیق و اعتقاد ما را دریافت خواهد کرد عاطفی معادل این است. این می تواند شامل روابط خوشحال و سرگرم کننده بار فراوانی از پول و البته یک بدن سالم است.

این جهان فراوان. که منظورم همه خوب است. ما به سالم و شاد و به همه از پول و چیزهایی که مورد نظر ما است. آن است که در اینجا برای گرفتن اما به منظور آن را دریافت خواهید کرد ما باید درک آنچه احساسات ما به ما می گوید.

هنگامی که ما احساس خوب و شاد و اهل تفریح و بازی, این است که در حالت طبیعی ما خوب بودن. این است که طبیعت جهان. و همانطور که ما در انتقال این احساس خوب, انرژی, جهان پاسخ می دهد در نوع با همه چیز فوق العاده ما درخواست شده است. ما در کنترل این اگر ما یاد بگیرند که چگونه برای هدایت افکار ما به بالاتر احساس عاطفی افکار.

بنابراین زمانی که ما استاد چگونه برای هدایت افکار ما به ما حالت طبیعی بودن افکار ما خواهد ما را خوشحال و مشتاق است.

در حال حاضر بسیاری از ما در پاسخ به این چیزهایی که ما در حال مشاهده و تصمیم گیری یا آگاهانه یا ناخودآگاه به واکنش نشان می دهند به آن است. بنابراین اگر می بینیم کسی که نامهربان ما احساس می کنیم شاید عصبانی. و در نتیجه منتشر می کنند و این فکر کردن به جهان است.

کلید سلامتی است بدانید که بالاتر از همه چیز ما می خواهیم به احساس خوب است. و بنابراین در این وضعیت ما به نوبه خود توجه ما را به دور از نامهربان عمل می کنند و یا شاید به یک نتیجه مانند ‘این فرد تنها با داشتن یک روز بد” و اجازه دهید آن را برو… اما ما نمی خواهد اجازه می دهد هر چیزی خارج از خودمان را به ما تاثیر می گذارد ارتعاش بالا.

این است راز و کلید همه خوشبختی دانستن است که ما یک ارتعاشی فرستنده و گیرنده و یا انرژی به جهان است. و جهان پاسخ می دهد در نوع خود به هر آنچه که انرژی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون جاذبه و دسترسی استراتژی برای احساس خوب بیشتر از زمان پیوستن به من در وبلاگ من.

[ad_2]