قانون جاذبه – نحوه جذب دلبر خود را

[ad_1]

تمام زندگی انرژی است. ما معمولا فکر می کنم از انرژی به عنوان یک منبع برای گرم کردن کوره ها در خانه های ما و یا ساخت موتور در اتومبیل های ما کار می کنند… مثل بنزین یا برق; اما نه مردم و انسان نیز رانده شده توسط انرژی ؟ البته ما: ما را در کالری که بدن می تواند پردازش مواد غذایی (بدن بنزین) به یک سوخت به خود را بروید. اینها همه فیزیکی نمونه هایی از انرژی در محل کار.

ذهن نیز یک دستگاه از انواع: آن را نمی کند تولید چیزی ؟ آیا ذهن تولید افکار ؟ و فقط مانند کوره تولید گرما از طریق انرژی ذهن تولید افکار از طریق انرژی اما این انرژی نیست انرژی فیزیکی این انرژی متافیزیکی.

متافیزیکی? متا نشان می دهد “چیزهایی که در بالا” اما در این حس فوق منظور ما از “قبل یا اول” همه چیز. فیزیکی نشان می دهد چیزهای مادی که ما می دانیم. بنابراین متافیزیکی نشان می دهد قبل از فیزیکی! ما باید به فکر می کنم در مورد چیزهایی که ما می خواهیم قبل از اینکه ما می توانیم آن چیز است: باید آن را در ذهن قبل از آن را می توان در گوشت!

چه فیزیکی برخی از چیزهایی که ما می خواهیم ؟ به ثروت ما نیاز به فکر می کنم در یک ثروتمند راه به عشق ما نیاز به فکر می کنم در راه عشق به صلح ما نیاز به فکر می کنم در یک راه مسالمت آمیز! فکر محصول ذهن همیشه قبل از اینکه این محصول از مواد.

و آیا این چیزی است که ما می دانیم از تجربه روزمره ما? قبل از ما به خوردن مواد غذایی چینی ما باید فکر رفتن به یک رستوران از چه نوع رستوران چگونه ما را دریافت کنید وجود دارد و آنچه ما را بخورند. اگر ما می خواهیم پیراهن ما برای اولین بار فکر می کنم در مورد باد و تصمیم به رفتن به فروشگاه و دریافت بیش به بازار نگاه را از طریق انتخاب و سپس انتخاب… فکر پیش می آید چیزی (پیراهن در این مورد).

اما فرض کنید یکی نیست این پول برای خرید یک پیراهن زیبا آنها را در فروشگاه. آنچه که فرد را به انجام ؟ به خوبی عمل دیدن خود را ذهنی پوشیدن پیراهن و احساس چگونه خوب آنها را با پوشیدن پیراهن فعال خواهد شد قانون جاذبه و جلب منابع برای خرید پیراهن به آنهایی که تجربه.

پس چرا ثروت, عشق یا صلح بود هر گونه متفاوت است ؟ اگر شما می خواهید به فاش کردن هر یک از این چیزها در زندگی شما نیاز به آنها را برای اولین بار در چشم و ذهن شما را. این شگفت انگیز متافیزیکی قدرت ذهن. افکار خود را به انرژی شروع می شود که مظهر همه چیز به شکل فیزیکی.

هر فکر شما فکر می کنم که مانند کاشت بذر و هر دانه به ارمغان می آورد پس از آن در نوع خود است.

بنابراین چگونه می توان با استفاده از قانون جاذبه در تجلی همسر روح خود را? اولین گام این است که برای دریافت بسیار قطعی در مورد این نوع از شخص شما می خواهید به آن را در زندگی خود چه خواهد شد آنها نگاه مانند? چه نوع از حرفه ای را دارند ؟ آنها خواهد شد بسیار تحصیل کرده آکادمیک و یا می شود آنها را عملی تر و خود آموخته? چه نوع از ویژگی ها را دارند ؟

در حال حاضر آیا این به این معنی شما در حال جذب فرد مورد نظر شما و نه خود را درست soul mate? خوب من معتقدم که این امکان پذیر است اما من نیز می دانم که میل در آن ریشه کلمه به معنی “پدر” بنابراین آنچه که شما عمیقا میل است که در واقع روح خود را ادراک الهی خواهد شد. در ضمن من بطور معترضه گفتن “این یا آن فرد از طراحی الهی” هنگامی که فکر کردن در مورد همسر روح خود را و یا هنگامی که شما ملاقات یک فرد که متناسب با این لایحه و شما فکر می کنید ممکن است همسر روح خود را.

در واقع من شخصا دقیقا آنچه که من در مورد نوشتن در اینجا در غیر این صورت من نمی تواند مشاوره در آن است. متاسفانه هر چند من برای افرادی که نمی شد, آنچه در ذهن من بود قبل از تجلی واقعی من همسر روح. این یک اشتباه بود که من هزینه را به رنج می برند در عشق برای سال های بسیاری با مردم اشتباه. اما آن را به من کمک کند در راه های بسیاری برای پرورش صفات من نیاز به یک ارتباط موفق با شوهر واقعی همسر روح بعد.

هنگامی که من انجام شد احساس متاسفم برای خودم و انجام درمان عمیقا از آسیب هایی که ایجاد شده بود از چند ناکارآمد روابط من آماده بود برای چیزی که واقعی است. اگر چه من تا به حال به نوعی فراموش شده من ایده ها و جلوه های تصویری از چندین سال قبل مورد همسر روح من. همسر روح من آشکار به زندگی من در یکی از تاریک ترین ساعت مثل یک فرشته فرستاده شده از بالا.

[ad_2]